Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Weronika Górecka"

Ocieplenie obiektów zabytkowych DOI:10.15199/33.2018.01.12


  Modernizacja istniejących budynków zabytkowych obejmuje najczęściej przegrody zewnętrzne. Z uwagi na charakter obiektów poprawa izolacyjności cieplnej przegród jest zazwyczaj trudna do zrealizowania i kosztowna. Stosowane najczęściej w takich przypadkach docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz wymaga dodatkowych analiz przedprojektowych [4]. W artykule przedstawiono wyniki dynamicznegomodelowania zjawisk cieplno-wilgotnościowych wykonane przy użyciu programu WUFI-POL. Analizowane wariantymodernizacji ściany zewnętrznej zostały poddane również ocenie efektywności ekonomicznej. Uzyskane wyniki i sformułowane wnioski mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w przypadku ocieplania budynków zabytkowych. Opis analizowanego obiektu Obiektem poddanym analizie jest kompleks zabytkowych budynków dawnego Browaru iManufaktury wWęgrowie, które powstały w 1824 r. Budynki te są obecnie nieużytkowane i w złym stanie technicznym, jednak miasto Węgrów planuje ich modernizację. Przedsięwzięcie ma na celu adaptację do funkcji usługowo-gastronomicznych. W przypadku takich obiektów konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki poprzedzającej planowane prace [5]. Przedmiotem analizy jest ściana zewnętrzna o grubości 46 cm, wykonana z cegły czerwonej pełnej, palonej ze śladowym pokryciem od zewnątrz tynkiem wapiennym (fotografia). Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nie ma możliwości ocieplenia jej od zewnątrz. Zagadnienie termomodernizacji budynków zabytkowych wiążą się nie tylko z ociepleniem elementów obudowy zewnętrznej, ale również z wykonaniem wielu prac zmierzających do poprawienia jego parametrów technicznych, m.in. kompleksowego zabezpieczenia przed niszczącym działaniem wody [3]. Metoda i warianty obliczeniowe Do dynamicznegomodelowania zjawisk cieplno-wilgotnościowych w wybranej przegrodzie zewnętrznej zastosowano prog[...]

 Strona 1