Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Węgrzynowski"

Budowa ekologicznych przejść dla zwierząt WD-27 i WD-29 DOI:10.15199/33.2018.07.11


  Wramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy OstrowiMazowieckiej do granicy województwa podlaskiego powstają dwa górne przejścia ekologiczne dla dużych zwierząt oznaczone jako WD-27 oraz WD-29. Obiekty umożliwiają przeprowadzenie szlaków migracji dzikich zwierząt nad projektowaną drogą ekspresową S8 oraz drogami lokalnymi DD20 i DD21 (fotografia 1). Obiekt WD-27 (rysunek a) położony jest w km 554+900, natomiast obiektWD-29 (rysunek b) w km 557+585 drogi ekspresowej S8. Inwestorem zadania jest GDDKiA, natomiast generalnymwykonawcą firma POLAQUA Sp. z o.o. Firma ViaCon Polska Sp. z o.o. była podwykonawcą w zakresie produkcji, dostawy i montażu prefabrykowanych łupin żel[...]

Przejścia dla zwierząt w konstrukcji z podatnej blachy falistej SuperCor SCA-35

Czytaj za darmo! »

Ekologiczne przejścia dla zwierząt umożliwiają swobodną migrację zwierząt na terenach podzielonych liniami kolejowymi, autostradami itp. W związku z tym PKP Polskie Linie Kolejowe zleciły zaprojektowanie i wybudowanie dwóch takich przejść na linii kolejowej E-20 z Berlina przez Poznań, Warszawę, Terespol do wschodniej granicy Polski. Ze względu na duże natężenie ruchu na linii technolo[...]

Żelbetowe prefabrykowane obiekty inżynierskie CON/SPAN DOI:10.15199/33.2015.04.15


  Początki stosowania prefabrykowanych betonowych obiektów mostowych sięgają lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia, kiedy szwajcarski inżynier Dr. Werner Heierli prowadził prace projektowe nad smukłymi łukami żelbetowymi obsypanymi gruntem. Systemłuków betonowych jego autorstwa został zaaprobowany przez Szwajcarską Dyrekcję Dróg i zaproponowany do realizacji obiektu w ciągu budowanej autostrady nr 1. W celu weryfikacji przyjętych założeń teoretycznych inwestor zażądał przeprowadzenia testów wytrzymałościowych na obiekcie w skali rzeczywist[...]

 Strona 1