Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Zaborowska"

Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej

Czytaj za darmo! »

Produkty lokalne, często o wielowiekowej tradycji, były przygotowywane w gospodarstwach domowych i przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez konsumentów, najczęściej członków rodziny. Od połowy ubiegłego stulecia zaczęły być one dostępne w wersji garmażeryjnej. Wraz z postępem technologicznym i możliwością wydłużenia okresu przechowywania bez zmian jakościowych, wiele produktów lokalnych znalazło się w ofercie koncernów przemysłowych, a niektóre z nich - pizza (Europa), tofu (Azja), taco (Ameryka) - zrobiły światową karierę. Polska kuchnia, oparta na lokalnej tradycji, również oferuje wiele takich produktów, nierozerwalnie związanych z regionem, w którym są wytwarzane. Stanowią one nasze kulinarne dziedzictwo i przy spełnieniu kilku wymagań mogą zdobyć uznanie konsumentów na całym świecie. OCHRONA PRAWNA produktów lokalnych Spożywcze produkty lokalne mogą być chronione prawem polskim i prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, pojęcie tradycyjny w odniesieniu do produktu spożywczego oznacza, że jest udokumentowana jego obecność na rynku wspólnotowym przynajmniej przez okres wskazujący na przekaz z pokolenia na pokolenie. Okres ten powinien być przypisywany jednemu pokoleniu i wynosić co najmniej 25 lat. Producenci produktów uznanych za tradycyjne bądź regionalne, tzn. wytwarzanych w tradycyjny sposób i pochodzących z określonych regionów UE, mają prawo ubiegać się o przyznanie specjalnych określeń i oznaczeń, którym odpowiadają symbole graficzne, m.in.: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne (rysunek). We wszystkich krajach Wspólnoty symbole graficzne przyznawane produktom regionalnym i tradycyjnym są bardzo podobne, dzięki temu można je łatwo odróżnić od innych produktów. Jedyna różnica między symbolam[...]

 Strona 1