Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Wrzosek"

Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności DOI:10.15199/65.2016.11.2


  Temat strat i marnotrawstwa żywności pojawia się w wielu opracowaniach naukowych, m.in. jako problem społeczny, gospodarczy, środowiskowy oraz etyczny. Dane FAO wskazują, że nawet 1/3 ogółu wyprodukowanej i znajdującej się w obrocie żywności nie zostaje spożytkowana zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Jest to bardzo niepokojące i dotyczy całego łańcucha żywnościowego "od pola do stołu", tj.od produkcji pierwotnej do ostatecznej konsumpcji w gospodarstwach domowych. Jeden z trzech produktów zakupionych przez konsumenta na ogół ulega zmarnowaniu. Podejmowane są więc liczne działania, których celem jest ograniczenie strat. Jednym z rozwiązań jest model MOST, łączący możliwość ograniczenia marnotrawstwa żywności w Polsce ze wsparciem osób najbardziej potrzebujących.Marnotrawstwo żywności dotyczy "żywności konsumpcyjnej z wyłączeniem części niejadalnych, która nie została spożyta przez człowieka oraz żywności przeznaczonej na cele nieżywnościowe" [3]. Istotne jest rozróżnienie pomiędzy odpadami żywnościowymi możliwymi do uniknięcia oraz odpadami, które nie są możliwe do uniknięcia, a stratami żywności. Odpady żywnościowe klasyfikowane jako pochodne żywności, nieprzeznaczane do konsumpcji (np. skórka i rdzeń owoców, pestki, owocnie, liście warzyw, skóra i kości zwierząt), nie są zaliczane do strat [4]. Zdecydowana większość odpadów żywnościowych możliwych do uniknięcia dotyczy tej części żywności, która była pełnowartościowa, ale nastąpiły w niej nieodwracalne zmiany (np. pleśnienie, gnicie, wysuszenie) wskutek niedotrzymania warunków i parametrów prawidłowego procesu technologicznego, przechowywania żywności lub dystrybucji. Dotyczy to także produktów, których opakowanie zostało uszkodzone (np. w czasie transportu) oraz produktów, których termin przydatności do spożycia dobiega końca [12]. W tej sytuacji można mówić o stratach żywności zarówno w ujęciu gospodarczym (ekonomicznym), jak i społecznym. Marnotrawstwo je[...]

 Strona 1