Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Norbert Wszoła"

Nowe technologie w służbie Pest Control DOI:

Czytaj za darmo! »

Różnorodność artykułów spożywczych dostępnych na rynku oraz wzrastająca świadomość konsumentów sprawiają, iż wymagania względem oferowanych produktów rosną. W czasach narastającej walki o klienta zapewnienie wyrobom bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wysokiej jakości wynika już nie tylko z konieczności spełnienia wymagań prawnych. Bezpieczeństwo produktów jest podstawowym elementem w strategii marketingowej przedsiębiorstw, gwarantującym wzrost konkurencyjności.Aby sprostać tym wymaganiom, nadzór nad procesem produkcji producenci prowadzą opierając się na wytycznych Kodeksów Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Produkcyjnej (GMP), systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Pu[...]

Pest control - walka ze szkodnikami

Czytaj za darmo! »

Produkcja żywności bezpiecznej dla konsumentów pod względem zdrowotnym jest nie tylko celem, ale przede wszystkim obowiązkiem każdego producenta. Dlatego istotne jest monitorowanie całego łańcucha żywnościowego począwszy od produkcji pierwotnej, przez stosowane dodatki i opakowania, cały cykl produkcyjny, ekspedycję, dystrybucję, aż po końcowego odbiorcę. Jednym z poważniejszych zagrożeń dl[...]

 Strona 1