Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Gwizdak"

Rozważania dotyczące przepisów związanych z nasłonecznieniem pomieszczeń DOI:10.15199/33.2018.02.17


  Polskie przepisy techniczno-budowlane regulujące zasady nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci, to zaledwie jeden krótki paragraf, w którym jest wiele nieścisłości i niedomówień. Ponadto geometria pozornego ruchu Słońca po nieboskłonie nie ułatwia rozwiązania zadań nałożonych na architekta. Zgodnie z obecnym brzmieniem Warunków Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 2285) § 60 mówi, że: 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8 - 16, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7 - 17. 2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ̨ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czymw śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia. Przepis nakazuje badanie czasu nasłonecznienia w projektowanych i istniejących budynkach, mieszkaniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w godzinach 7 - 17 i 8 - 16. Należy więc badać nie tylko budowane mieszkania, ale też istniejące w sąsiedztwie.Warto podkreślić, że rewolucja informatyczna, zwłaszcza BIM, spowodowała pojawianie się rozbieżności między wynikami czasów nasłonecznienia uzyskiwanymi dotychczasowymi ręcznymi metodami (stosując geometrię wykreślną) a [...]

 Strona 1