Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Karaś"

Mikrostruktura odkuwek narzędzi chirurgicznych ze stopu tytanu

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu charakteryzujące się wysoką wytrzymałością względną oraz odpornością na korozję są stosowane w wielu gałęziach przemysłu: chemicznym, medycznym, okrętowym, motoryzacyjnym, energetycznym i lotniczym. Duże możliwości kształtowania właściwości mechanicznych i chemicznych stopów tytanu metodami przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej sprawiają, że stają się one jednymi z najbardziej konkurencyjnych materiałów konstrukcyjnych. Do najszerzej stosowanych stopów tytanu należy dwufazowy (α + β), martenzytyczny stop Ti6Al4V [1÷6]. Pomimo wielu badań nadal stwarza on istotne problemy podczas kształtowania plastycznego i obróbki cieplnej. Stąd celem prezentowanej pracy była analiza zmian mikrostruktury na poszczególnych etapach produkcji narzędzi chirurgicznych ze stopu tytanu Ti6Al4V. Wyniki badań posłużą do optymalizacji procesu produkcyjnego narzędzi chirurgicznych pod względem ekonomiki oraz jakości wyrobów. Opis analizowanego procesu ukucia Proces wytwarzania narzędzi chirurgicznych ze stopu Ti6Al4V (dostarczonego w postaci pręta - rys. 1a) prowadzono w warunkach: a) nagrzewanie i wytrzymanie w temperaturze 940°C przez 15 min, b) kucie wstępne - wydłużanie (rys. 1b), c) nagrzewanie i wytrzymanie w temperaturze 940°C przez 15 min, d) gięcie w wykroju gnącym [7], e) kucie wstępne w wykroju, trzy uderzenia młota (rys. 1c), f) chłodzenie w powietrzu, g) nagrzewanie do temperatury 940°C i wytrzymanie przez 15 min, h) kucie w wykroju wykańczającym, jedno uderzenie młota (rys. 1d). Wykonano również kucie ze smarowaniem (rys. 1e). Materiał po wydłużeniu pokrywano Smarem Thermex GL 7150 przed ponownym nagrzaniem do kucia w pierwszym wykroju. Natomiast matryce pokrywano smarem Thermex WG 1262. Proces kucia wykonywano na młocie o energii 8 kJ. MATERIAŁ WYJŚCIOWY Mikrostruktura stopu w stanie wyjściowym (oznaczanego literą A) składa się z faz α i β o różnej morfologii będącej efektem odkształcenia plastyczn[...]

 Strona 1