Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Szwabowski"

Kompatybilność między domieszką napowietrzającą i upłynniającą uprzednio napowietrzonych mieszanek betonowych


  Przedstawione badania wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej z cementem wieloskładnikowym, występuje problem zachowania jej napowietrzenia w zalecanymzakresie.Większość dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie napowietrzenia. Uzyskanie kompatybilności takiego układu wymaga przeprowadzenia wielu badań doświadczalnych, które przedstawiono wartykulewraz zwynikającymi z nich wskazaniami. Słowa kluczowe: cement napowietrzający, domieszka napowietrzająca, domieszka upłynniająca, kompatybilność.Zgodnie z PN-EN 206-1, w celu zapewnienia mrozoodporności w środowisku o klasach agresywności środowiska XF, beton powinien być napowietrzony, a zawartość powietrza wynosić 4 - 7%. Zbyt duża zawartość powietrza prowadzi do znacznego zmniejszenia wytrzymałości. Wyniki prowadzonych przez nas badań wykazały, że upłynnienie uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej domieszkami upłynniającymi nowej generacji stwarza problem zachowania wymaganego napowietrzenia. Dotyczy to szczególnie mieszanek zawierających cement z dodatkami mineralnymi. Zawartość powietrza w takiej mieszance może się zwiększyć z 6,5 do nawet więcej niż 18%. Prawdopodobnie wynika to ze zmniejszenia napięcia powierzchniowego fazy ciekłej zaczynu przez superplastyfikatory (SP) najnowszej generacji [1 - 11]. Rozwiązaniem wymienionego problemu jest spełnienie warunku kompatybilności układu "cement- AEA-SP", ze względu na zawartość powietrza w mieszance i jej konsystencję. Warunek kompatybilności tego układu należy weryfikować, uwzględniając także wpływ kolejności dozowania na zmiany napowietrzenia i konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej. W tym celu konieczne są badania obejmujące dobór rodzaju i ilości domieszki napowietrzającej (AEA) do mieszanki z określonym cementem ze względu na wymagane napowietrzenie, a następnie dobór superplastyfi[...]

 Strona 1