Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kaczmarczyk"

Zastosowanie materiałów kompozytowych w remontach rurociągów przesyłowych gazu i ropy DOI:


  Materiały kompozytowe, to jedna z technologii napraw oraz zabezpieczania rurociągów przed korozją, która coraz częściej wykorzystywana jest zarówno w przypadku rur przesyłających gaz i ropę (mid stream) jak i tych, wykorzystywanych podczas procesów przetwarzania - w rafineriach (down stream), hutach, elektrociepłowniach czy zakładach chemicznych. Podczas licznych szkoleń, konferencji czy dyskusji często technologię tą określa się mianem "najlepszej z alternatyw". W rzeczy samej jest to twierdzenie jak najbardziej uzasadnione. Pomimo, iż szeroko znane i stosowane są w Europie technologie polegające na naprawie rur przy pomocy napawania łat lub całych wręcz rękawów ze stali, stosowania skręcanych obejm ze stali czy wreszcie wycinania i wstawiania całych odcinków rur, to właśnie naprawy z zastosowaniem materiałów kompozytowych pozwalają na przeprowadzenie remontu w sposób szybki i bezpieczny a dodatkowo użytkownik rurociągu nie jest narażony na kosztowne odłączenie go z eksploatacji. Dodatkowym atutem jest fakt, iż projektując [...]

 Strona 1