Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna KWIECIEŃ"

Algorytmy stadne w optymalizacji strukturalnej systemów niezawodnościowych DOI:10.12915/pe.2014.06.037

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów pszczelich i świetlika do wyznaczenia optymalnej struktury serwisu technicznego, w celu zapewnienia jego niezawodności oraz zminimalizowania kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Przedstawiono i porównano wyniki badań dla wybranych wygenerowanych problemów. Abstract. This paper present the use of bee algorithms and firefly algorithm to determine the optimal structure of technical service, in order to ensure its reliability and to minimize the costs associated with its operation. The results of experiments for generated test instances are presented. (Swarm algorithms in structural optimization of reliability systems). Słowa kluczowe: optymalizacja strukturalna, algorytmy pszczele, algorytm świetlika. Keywords: structural optimization, bee algorithms, firefly algorithm. doi:10.12915/pe.2014.06.37 Wstęp Wiele problemów optymalizacyjnych wymaga efektywnych algorytmów, które łatwo można dostosować do istniejących ograniczeń, bez względu na rozmiar przestrzeni rozwiązań. Trwają więc ciągle poszukiwania takich technik, które w rozsądnym czasie obliczeń poszukują globalnych rozwiązań. Jedna grupę stanowią metaheurystyki inspirowane przez naturę, które coraz częściej stosowane są do rozwiązywania wielu zagadnień optymalizacyjnych. Natura w sposób doskonały wykształciła mechanizmy, które pozwoliły osobnikom danego gatunku przystosować się do panujących warunków środowiskowych. Jednym z nich jest formowanie się osobników w stada, celem przetrwania danego gatunku, eksploracji terenu, bezpiecznego poruszania się czy zdobycia pożywienia. Do tego typu metod należą opracowane w ciągu ostatnich kilku lat algorytmy pszczele [1, 2] i algorytm świetlika [3-5]. Należy jednak wspomnieć, że prace dotyczące symulacji roju pszczół powstawały już na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku [6]. Rozwój techniki oraz automatyzacja wielu procesów powoduje, że maszyny coraz częściej wykonują prac[...]

 Strona 1