Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dagmar Caganova"

Wpływ azbestu stosowanego w przemyśle budowlanym na jakość powietrza DOI:10.15199/62.2018.7.21


  Air pollution is a major environmental health problem affecting both developed and developing countries. It concerns not only the ambient air quality in cities, but also the quality of indoor air at home and at work. The indoor air is significantly affected by the type of materials used in constructions in general and especially by ACM1). 97/7(2018) 1139 Dagmar Caganova, assoc. prof. in Industrial Engineering, acts as Vice dean for International Projects at the Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, the Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia. She is also the co - founder of the European Alliance for Innovation in Slovakia, management committee member of E-COST (European Collaboration in Science and Technology) TN 1301 Sci Generation, the executive committee member in Danubius Academic Consortium (academic network for Integral Innovation), steering committee member of Danube strategy PA 7 Knowledge society- science, research, innovation and ICT for the Slovak Republic. Dagmar Caganova, profesor nadzwyczajny w dziedzinie inżynierii przemysłowej, pełniąca funkcję prodziekan ds. projektów międzynarodowych Słowackiego Uniwersytetu Technologii w Bratysławie na wydziale Inżynierii Materiałowej i Technologii w Trnavie. Współzałożycielka Europejskiego Sojuszu na Rzecz Innowacji w Słowacji, członek komitetu zarządzającego E-COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) w ramach sieci TN 1301 Sci Generation, członek komitetu wykonawczego Akademickiego Konsorcjum Danubius (akademicka sieć na rzecz innowacji intergralnej), członek komitetu sterującego ds. Strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju w zakresie obszaru priorytetowego nr 7 (rozwijanie społeczeństwa wiedzy poprzez badania, edukację oraz technologie informacyjne w Republice Słowackiej). Obecność azbestu w budynkach użyteczności publicznej była jednym z tematów programu "Inteligentna Energia - Europa" w[...]

 Strona 1