Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Górecki"

Nanotechnologia w budownictwie

Czytaj za darmo! »

Nanotechnologia to nowa metoda podejścia do projektowania i wytwarzania materiałów przez modyfikację ich mikrostruktury na poziomie nanometrycznym. Nanometr (od greckiego słowa nanos, czyli karzeł) to jednostka długości równa jednej miliardowej metra (10-9 m), zaś nanotechnologia to technologia zajmująca się zagadnieniami na poziomie budowy atomu. Zalicza się do niej działania na eleme[...]

BIM blisko budowy DOI:10.15199/33.2018.06.16


  Patrząc z perspektywy generalnego wykonawcy, spodziewamy się, że podobnie jak to się już stałowwielu krajach na świecie, tak samo w Polsce upowszechnią się wymagania formalne/rynkowe dotyczące BIM, którym będziemy chcieli wówczas umieć sprostać. Już zauważalnie zwiększa się liczba krajowych projektów, gdzie wykorzystuje się BIM, oraz przetargów, w których wymagania BIM są określone mniej lub bardziej klarownie. Wiele mówi się o "wdrażaniu BIM" czy "standardach". Czy jednak te określenia są jednoznaczne? Czym innym jest standard w odniesieniu do warunków kontraktowych, a czym innym dotyczący kwestii technicznych - wymiany danych, nazewnictwa plików itd. O wdrożeniu BIMmożnamówić w kontekście całej gospodarki lub konkretnego projektu budowlanego. Jedna i druga sytuacja wymaga sprzyjających okoliczności wykraczających poza możliwości pojedynczej firmy budowlanej (wykonawczej).Wdrożenie BIMw polskiej gospodarce wymaga woli politycznej, a w przypadku projektów - odpowiedniego przygotowania uczestników (supply chain), w tymprzede wszystkim świadomości inwestora i jego gotowości do sformułowania oczekiwań dotyczących BIM (Employer’s Information Requirements/EIR), na które zaangażowani wykonawcy mogliby odpowiedzieć skrojonymnamiarę planemwdrożenia (BIM Execution Plan/BEP). W artykule zostaną przedstawione spostrzeżenia i doświadczenia wypracowane w firmie HOCHTIEF Polska (HTPL) przy udziale powołanego w niej przed dwoma laty zespołu ds. BIM. Wprowadzenie rozwiązań BIMw pełnym cyklu życia projektu budowlanego jest uzale[...]

 Strona 1