Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Materska*"

Alkaloidy pirolizydynowe ryzyko występowania w miodach


  Obok wielu dobrze poznanych głównych składników żywności, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany i błonnik pokarmowy, oraz mikroskładników, do których należą witaminy i składniki mineralne, żywność może zawierać także roślinne substancje o właściwościach toksycznych. Należą do nich niewątpliwie alkaloidy pirolizydynowe, o których można śmiało powiedzieć, że są najbardziej rozpowszechnioną grupą alkaloidów na świecie. Według raportu EFSA (European Food Safety Authority) z 2011 r., na Ziemi występuje ponad 6 tys. gatunków roślin produkujących te związki, a w omawianej grupie zidentyfikowano ponad 600 substancji [6]. Ze względu na powszechność występowania oraz stwierdzone właściwości toksyczne, alkaloidy pirolizydynowe stanowią realne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W wielu krajach wprowadzono regulacje rządowe, które poprzez zakaz uprawy i spożywania roślin produkujących ten rodzaj alkaloidów w znacznym stopniu przyczyniają się do obniżenia zagrożenia intoksykacją alkaloidami pirolizydynowymi. Jednak nawet w krajach wysoko rozwiniętych notuje się obecność tych substancji w żywności [3, 6, 11]. Wynika to głównie z importu surowców z Azji oraz Afryki, gdzie występuje najwięcej gatunków roślin syntezujących alkaloidy pirolizydynowe. Zatem nie można jednoznacznie stwierdzić, że europejska, a w tym polska żywność jest całkowicie pozbawiona tych składników. Alkaloidy pirolizydynowe pod względem strukturalnym są to estry aminoalkoholi zawierających układ pirolizydyny z kwasami alifatycznymi. Część aminoalkoholową, zwaną pecyną, stanowi pirolizydyna, a dokładnie jej forma odwodorniona 1,2-dehydropirolizydyna. Zawiera ona dwa skondensowane pierścienie pięcioczłonowe wraz z jednym atomem azotu, który może też występować w formie utlenionej do tlenku azotu. Z kolei kwasy alifatyczne tworzące estry z necyną nazywa się ogólnie kwasami necynowymi. Alkaloidy pirolizydynowe są to przeważnie monoestry, diestry o otwartym łańcuchu oraz m[...]

Ekstrakty z papryki źródłem substancji bioaktywnych DOI:10.15199/62.2018.9.41


  W ostatnich latach notuje się wzrost zainteresowania ekstraktami roślinnymi, które wykorzystywane są jako przeciwutleniacze w produkcji żywności. Jest to odpowiedź rynku spożywczego na oczekiwania konsumentów coraz częściej poszukujących produktów o obniżonej zawartości syntetycznych barwników i konserwantów w żywności. Dodatkowo wzrastająca antybiotykooporność zmusza producentów żywności do poszukiwania alternatywnych dodatków mających zdolność do ochrony żywności przed patogenami1). Ekstrakty roślinne to głównie wyciągi wodne, etanolowe oraz wodno-etanolowe. Mogą być one dodawane do produktów w postaci roztworu (najlepiej bezpośrednio po ich sporządzeniu) lub w postaci proszku (po wysuszeniu). Ekstrakty etanolowe są dużo trwalsze w porównaniu z ekstraktami wodnymi, co uzasadnia stosowanie alkoholu w przypadku przechowywania ekstraktów w postaci ciekłej. Jednak ekstrakty sproszkowane są wygodniejsze w użyciu dla producentów żywności, gdyż pozwalają uniknąć trudności ze standaryzacją i dozowaniem2). Sproszkowane ekstrakty charakteryzują się również dużą trwałością, co dodatkowo podnosi ich wartość. Rodzaj rozpuszczalnika wpływa na skład chemiczny ekstraktów. W ekstraktach wodnych przeważają substancje o charakterze polarnym, z kolei w ekstraktach alkoholowych występuje mieszanina związków o zmiennej polarności. Przeprowadzone badania własne (dane niepublikowane) oraz badania literaturowe wskazują, że 80-proc. roztwór etanolu w wodzie jest najlepszym ekstrahentem do pozyskiwania związków fenolowych z materiału roślinnego. Jednak nie jest to rozpuszczalnik selektywny. Wraz z frakcją związków fenolowych do rozpuszczalnika częściowo przenoszone są związki typowo lipofilowe, jak barwniki (chlorofile i karoteny) oraz typowo hydrofilowe (witamina C, kwasy fenolowe, cukry). Z uwagi na to, że frakcji związków fenolowych przypisuje się wiele korzystnych właściwości prozdrowotnych, uzasadnione wydaje się stosowanie tego ekstrahenta do prz[...]

 Strona 1