Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Wutke"

Zastosowanie metody georadarowej w celu lokalizacji zawilgocenia w konstrukcji nawierzchni jezdni DOI:10.15199/33.2018.07.17


  3]. 1) TPA Sp. z o.o.; malgorzata.wutke@tpagi.com Streszczenie. Zawilgocenie nawierzchni drogowej wpływa negatywnie na jej właściwości mechaniczne. Dostępne są różne metody oceny nawierzchni drogowych pod kątem zawilgocenia. Najprostszewinterpretacjimetody grawimetrycznewymagają inwazyjnej ingerencji w stan nawierzchni i pomiarów wagowych w warunkach laboratoryjnych pobranych próbek. Istnieją także metody nieniszczące,m.in.metoda georadarowa.Wartykule przedstawiono ocenę zawilgocenia za pomocą metody georadarowej na odcinku drogi długości 200 m, prowadzącej przez tunel wybudowany wtechnologii "białejwanny" z nawierzchniąwpostaciwarstwy asfaltowej grubości 12 cm, ułożonej na warstwie kruszywa grubości 20 cm. Po ok. pięciu latach użytkowania drogi zaobserwowano na niej wysięki w postaci mokrych plam. Zauważono także deformacjęwformiewyniesienia (wybrzuszenia)warstwasfaltowych.Georadar umożliwił zlokalizowanie miejsc zawilgoconych w obu warstwach nawierzchni drogowej i podanie przyczyny powstawania deformacji i wysięków wody na nawierzchni drogi. Słowa kluczowe: georadar; zawilgocenia; stała dielektryczna; nawierzchnia drogowa; "biała wanna"; badania nieniszczące. Abstract. The presence of water in the road structure has a negative impact on itsmechanical properties.Variousmethods are available for assessing roads in terms of their humidity. The simplest in interpretation - gravimetricmethods - require invasive intervention in the road condition and measurements of weights of the samples in laboratory conditions. There are also non- -destructivemethods, among themthe Ground Penetrating Radar (GPR). The article presents the assessment of moisture using the GPR on a 200-meter section of the road leading through a tunnel built in the "white box" technology with road surface built of 12-centimeter of asphalt layer on 20-centimeter of aggregate. After about 5 years of use, there were wet spots on the road and deformation of asphalt[...]

 Strona 1