Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Tietze"

Kryteria doboru materiału zmiennofazowego do akumulacji energii termicznej DOI:10.15199/62.2018.9.25


  Zastosowanie PCM do akumulacji energii termicznej kilkakrotnie zwiększa pojemność cieplną2, 3) w stosunku do materiałów bez przemiany fazowej. Najważniejszym kryterium doboru PCM są jego właściwości fizyczne, takie jak temperatura topnienia i entalpia przemiany fazowej, współczynnik przewodzenia ciepła, ale także oddziaływanie korozyjne na materiał konstrukcyjny akumulatora, stabilność chemiczna, wskaźniki ekonomiczne oraz bezpieczeństwo pracy instalacji akumulacji.Ze względu na niskie temperatury topnienia parafiny są dosyć powszechnie stosowanymi materiałami w solarnych systemach grzewczych. Gorzin i współpr.4) zastosowali parafinę RT50 (o temperaturze topnienia 50°C) w solarnym systemie do produkcji ciepłej wody użytkowej. PCM znajdował się w wymienniku ciepła typu rura w rurze. Na podstawie wykonanych obliczeń numerycznych stwierdzono lepszą stabilność strumienia ciepła dla PCM znajdującego się w rurze wewnętrznej. Dodatkowo poprzez specjalne rozmieszczenie PCM udało się skrócić czas topnienia o prawie 50%. Innym problemem związanym z wykorzystaniem parafin jako PCM jest ich mały współczynnik przewodzenia ciepła. W pracy5) poprawiono współczynniki przewodzenia parafiny poprzez dodanie włókien węglowych, piany grafitowej oraz cząstek stałych o większej przewodności cieplnej, np. sproszkowanego aluminium. Badania eksperymentalne w skali laboratoryjnej oraz pilotowej z wykorzystaniem parafiny jako PCM6) pokazały, że czas topnienia jest krótszy niż czas krzepnięcia ze względu na tworzenie się w drugim przypadku warstwy zestalonego materiału przy rurach i brak wymiany ciepła poprzez konwekcję. Do akumulacji średniotemperaturowej (do 250°C) przeważnie stosowane są sole lub wodorotlenki, a do akumulacji wysokotemperaturowej (powyżej 250°C) wykorzystywane są sole, ale także płynne metale. Wśród często spotykanych w literaturze PCM o temperaturze topnienia do 250°C jest mieszanina soli o nazwie Hitec. Jest to mieszanina eutektyczna[...]

 Strona 1