Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Xuanqi Fang"

Badania nad Radix Sophorae Subprostratae za pomocą techniki nieliniowych fingerprintów chemicznych (pełne spektrum) DOI:10.15199/62.2018.11.14


  W chemicznych reakcjach oscylacyjnych (oscylatorach chemicznych) stężenia produktów przejściowych zmieniają się okresowo w czasie (oscylują). Te oscylacje stężeń można obserwować makroskopowo w postaci okresowych zmian m.in. potencjału, absorbancji, barwy mieszaniny reakcyjnej i objętości. Niektóre z tych parametrów można dokładnie zmierzyć za pomocą przyrządów analitycznych1). To szczególne zjawisko chemiczne było przez środowisko naukowe ignorowane aż do lat 60. i 70. XX w. (naukowcy wykluczali możliwość występowania oscylacji stężeń w czasie). Aby stworzyć fizykochemiczne podstawy do wyjaśnienia chemicznych reakcji oscylacyjnych, proponowano różne teorie, takie jak struktury dysypatywne lub mechanizm FKN (model Fielda, Körösa i Noyesa, naukowców z University of Oregon)2), zw. też oregonatorem. W ostatnich latach The chemical oscillating reaction refers to a chemical system in which the concentration of each chemical component changes periodically over time. The apparent characteristics include periodic changes of potential, absorbance, color, shape and volume. Some of them can be accurately measured with analytical instruments1), so as to reflect the changing process of the chemical system. This peculiar chemical phenomenon was neglected for a long time, until the 1960s and 1970s. A variety of theories was proposed to explain the chemical nature of this phenomenon, such as dissipative structure and FKN (Field, Körös, Noyes)2) mechanism (Oregonator model) to make a basis for research. In recent years, some scientists have suggested that results of the complex reaction mechanism of chemical oscillation, the non-imitating reaction conditions, the sensitivity to the change of external conditions and the linear correlation between chemical composition and reaction can be used in chemical analysis3). In a specific reaction system, different substances or their different amounts will have an impact on the reaction system, resulting [...]

 Strona 1