Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK PRZYBYŁO"

BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ KRATEK AKUMULATOROWYCH O ZMIENNYM SKŁADZIE WYTWARZANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI DOI:10.15199/67.2018.1.1


  WPROWADZENIE Głównym elementem konstrukcyjnym akumulatora kwasowo- ołowiowego są płyty (elektrody) dodatnia i ujemna [4, 16, 20]. W tym układzie na płytę dodatnią czy ujemną składa się nośnik płyty (ze względu na swój kształt zwany potocznie kratką) i masa czynna. Nośnik płyty wypełniony jest masą zawierającą PbO2 w przypadku płyty dodatniej, a także gąbczasty ołów w płycie ujemnej. Pełni on również funkcję szkieletu konstrukcyjnego każdej płyty, czyli mechanicznego utrzymywania masy aktywnej oraz kolektora prądu elektrycznego [5, 17, 18, 21]. Powinien charakteryzować się dobrymi właściwościami mechanicznymi tj. nie ulegać odkształceniu podczas ich wytwarzania oraz wprowadzania mas czynnych, a także w trakcie eksploatacji. Do produkcji nośników płyt wykorzystywane są głównie stopy ołowiu, ponieważ sam ołów jest zbyt miękkim materiałem. Wprowadzanie dodatków stopowych do ołowiu może prowadzić do uzyskania dobrej mechanicznej wytrzymałości nośnika oraz poprawić właściwości elektryczne kolektorów prądowych. Równocześnie dodatki w materiale stopowym mogą umożliwić uzyskanie stopu charakteryzującego się dobrymi właściwościami odlewniczymi i dobrym przewodnictwem elektronowym, a także wysoką odpornością na korozję [17, 23, 25]. W układach ołowiowych można zastosować kratki wykonane ze stopów antymonowych (Pb-Sb) o niskiej zawartości antymonu lub ze stopów ołowiowo-wapniowych z dodatkiem cyny (Pb-Ca-Sn) [3, 8, 24]. Oprócz wspomnianych głównych składników stopowych, stosuje się w mniejszych ilościach wiele innych dodatków (np. Se, Al, Ag), które mają za zadanie poprawiać lejność stopu czy odporność korozyjną [1, 9, 27]. Korozja anodowa kolektorów prądowych stanowi jeden z ważnych czynników wpływających na właściwości funkcjonalne i trwałość akumulatorów ołowiowych. Jej występowanie powoduje zmniejszenie przyczepności pomiędzy materiałem aktywnym a jej nośnikiem, co uniemożliwia prawidłowy przepływ prądu i skutkuje awariami, a tym[...]

 Strona 1