Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Buśko"

Substancje i preparaty chemiczne wykorzystywane do inaktywacji fosforu w ekosystemach jeziornych DOI:10.15199/62.2018.1.19


  Na świecie od dłuższego czasu prowadzi się działania, których celem jest ograniczenie skutków złej jakości wód powierzchniowych1-3). Jest to związane z potrzebą zabezpieczenia zasobów wody pitnej i zachowania dobrego stanu ekologicznego wód. O wadze problemu decyduje fakt, że chociaż 70% powierzchni Ziemi zajmują wody powierzchniowe, to wód zdatnych do picia jest jedynie ok. 1%4). W wielu krajach niewystarczająca ilość wody pitnej zmusza do kilkakrotnego używania tej samej wody, ale po jej podczyszczeniu2, 5). W krajach o wysokim wzroście gospodarczym, jak np. Chiny, proces eutrofizacji jezior dotyczy już ponad 66% badanych zbiorników wodnych6). Zanieczyszczenie wód ogranicza ich możliwości użytkowania (gospodarcze, rekreacyjne, sportowe i turystyczne), jak również bytowania w nich wielu organizmów7). Procesy zachodzące w jeziorach w naturalny sposób dążą do wypłycenia zbiornika w wyniku odkładania się obumarłych szczątków roślin i zwierząt (osady denne) i jego zanikania. Wzrost liczby ludności na świecie wpływa na zwiększenie ilości zanieczyszczeń komunalno-bytowych oraz przemysłowych odprowadzanych do wód, które gwałtownie przyspieszają te procesy. W związku z tym, w krótkim czasie w zbiorniku dochodzi do przenawożenia, inaczej zwanego hipereutrofizacją8). Najbardziej groźne są zrzuty nieoczyszczonych ścieków (bytowych, przemysłowych) bogatych w związki azotu, fosforu i węgla9, 10). Równie niebezpieczne mogą być zanieczyszczenia pochodzące z terenów rolniczych11, 12), ponieważ stosowane przez rolników nawozy mineralne są wymywane z pól przez opady atmosferyczne i trafiają do zlewni13, 14). Nadmiar składników odżywczych stymuluje zakwity fitoplanktonu15), co sprzyja również powstawaniu warunków beztlenowych, w których organiczny materiał jest remineralizowany16) i dochodzi do uwolnienia fosforu zgromadzonego w osadach dennych (wewnętrzne zasilanie)17). Negatywne efekty eutrofizacji jezior (toksyczne zakwity glonów, warunki beztl[...]

 Strona 1