Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Wasiak"

Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe DOI:10.15199/33.2017.08.24


  Wostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie kompozytami polimerowymi wytwarzanymi z surowców roślinnych. Zwykle określane są one jako kompozyty polimerowo-drzewne (WPC - wood-plastic composites). Kompozyty WPC są powszechnie stosowane w produkcji wyrobów budowlanych, przede wszystkim desek i profili przeznaczonych do wykonywania podłóg, okładzin ściennych. Ze względu na specyfikę cząstek lignocelulozowych, jako osnowęWPC wykorzystuje się najczęściej polimery termoplastyczne (PE, PP, PVC, PS) [2]. W celu uzyskania odpowiednich właściwości kompozytu stosowane są dodatki i modyfikatory. WyrobyWPC formowane są metodami stosowanymi podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych, głównie w procesie ekstruzji. Deski podłogowe mają zwykle przekrój skrzynkowy, wielokomorowy, natomiast innymprofilom(listwom, legarom itp.) nadawana jest forma odpowiednio do potrzeb. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wskazują, że kompozyty WPC cechuje większa niż drewna odporność na działanie wody i promieniowania słonecznego oraz większa stabilność wymiarowa, a także mniejsza podatność na działanie mikroorganizmów [1, 3, 4]. Obserwacje zachowania się niektórych wyrobów kompozytowych zainstalowanych w obiektach, w szczególności w podłogach tarasowych, nasuwają jednak wątpliwość co do ich odporności na czynniki środowiskowe. Najczęściej zaobserwowanym problemem jest deformacja desek tarasowych oraz nadmierne ugięcie, szczególnie po działaniu opadów atmosferycznych. Wyniki tych obserwacji stały się przyczynkiemdo podjęcia prac nad badawczą weryfikacją odporności wybranych kompozytowych desek tarasowych dostępnych na rynku. Ocenie poddano odporność na czynniki odpowiadające ekspozycji w warunkach zewnętrznych. Badane materiały Do badań wybrano trzy typy desek tarasowych, wykonanych z: ● polichlorku winylu (PVC) i mączki drzewnej oznaczone jako deski typu D1; ● polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) i włókien bambusowych[...]

Posadzki drewniane na ogrzewaniu podłogowym DOI:10.15199/33.2018.09.10


  Ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem coraz chętniej stosowanym w budownictwie mieszkaniowym jako alternatywa dla tradycyjnych grzejników ściennych [3]. Zwiększa się zatemzapotrzebowanie na materiały posadzkowe o właściwościach użytkowych odpowiednich do specyficznych warunków wynikających z właściwości podkładów podłogowych, w których zamontowano system grzewczy, wodny lub elektryczny. Najczęściej dowykonania posadzki na ogrzewaniu podłogowymstosowane są płytki ceramiczne. Posadzki drewniane wykonywane są rzadziej ze względu na dosyć duży opór cieplny drewna, który zmniejsza efektywność ogrzewania i niezbędne jest stosowanie wyższej temperatury medium grzewczego. Jak wskazują wyniki analiz, różnice są jednak na tyle niewielkie, że nie rzutują w sposób istotny na koszty eksploatacyjne. Niemniej w celu zapewnienia jak najlepszej przewodności cieplnej posadzki drewnianej zaleca się klejenie jej do wylewki z systemem grzewczym, zamiast wykonywania posadzki pływającej [2]. Podstawowe obawy inwestorów wiążą się jednak ze stabilnością wymiarów oraz płaskości posadzki drewnianej w przypadku zmiany temperatury podkładu, która powoduje zmianę wilgotności drewna. Uwzględniając dosyć dużą podatność drewna na zmianę wymiarów, opracowano deski trójwarstwowe o konstrukcji krzyżowej, polegającej na umieszczeniu w warstwie środkowej materiału drzewnego z włóknami ukierunko[...]

 Strona 1