Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarina Teplicka"

Zastosowanie ilościowych metod statystycznych do śledzenia jakości surowców DOI:10.15199/62.2018.1.7


  Strategia poprawy parametrów jakości procesów oparta jest na różnicy pomiędzy zmianami ewolucyjnymi w okresie żywotności produktu a wprowadzeniem nowego produktu (zmiana rewolucyjna). Optymalizacja procesu jest odzwierciedlona we wskaźnikach kosztów. Zmniejszenie kosztów stanowi kluczowy czynnik dla konkurencyjności każdego biznesu. Koszty jakości wpływają na kierunek i intensywność w zakresie wartości dodanej w aspekcie łańcucha wartości. Śledzenie jakości procesów dotyczących surowców ma znaczący wpływ na zadowolenie klientów. Certyfikacja The strategy for improving quality parameters of processes is based on the difference between evolutionary changes in the product life cycle and the introduction of a new product by a revolutionary change. Process optimization is reflected in cost indicators. Reducing costs is a key factor for competitiveness of every business. Quality costs influence direction and intensity on the added value in the aspect of value chain. Quality monitoring in the raw material process has a significant impact on customer’s satisfaction. Company certification under market economy conditions is today a tool to acquire the status of a "world class business" or to gain competitiveness. Significance of ISO certification is the quality of production, the quality of the processes, and the quality of the products1). The worldwide trend is to increase productivity, to increase product quality, to reduce costs, to increase flexibility firmy w gospodarczych warunkach rynkowych stanowi obecnie narzędzie pozwalające na uzyskanie statusu "biznesu światowej klasy" lub zyskania konkurencyjności. Certyfikacja ISO ma istotne znaczenie ze względu na jakość produkcji, jakość procesów oraz jakość produktów1). Światowa tendencja polega na zwiększaniu produktywności, zwiększaniu jakości produktów, zmniejszaniu kosztów, zwiększaniu elastyczności oraz odpowiadaniu na potrzeby rynku. Zmiany w gospodarce światowej zmuszają firm[...]

 Strona 1