Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Nering"

Poprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego z błędnie wykonaną podłogą DOI:10.15199/33.2018.08.05


  Wkamienicy z 1940 r. w Krakowie, właściciel jednego z lokali mieszkalnych zlokalizowanego na czwartym piętrze, wykonał w 2014 r. generalny remont mieszkania. Na części jego powierzchni firma wykonująca remont wymieniła istniejące od 1940 r. warstwy podłogowe, co spowodowało wyraźne zwiększenie słyszalności dźwięków uderzeniowych w mieszkaniu znajdującym się piętro niżej. Mieliśmy okazję przeprowadzić pomiary izolacyjności akustycznej stropu pomiędzy tymi dwoma mieszkaniami po wymianie warstw podłogowych w mieszkaniu na czwartym piętrze oraz po montażu sufitu podwieszanego w jednym z pomieszczeń mieszkania na trzecim piętrze.Wyniki tych pomiarów wraz z analizą skutków zmian w rozwiązaniach podłogowych oraz wpływ zastosowania sufitu podwieszanego na redukcję przenikania hałasu przez strop są tematem artykułu. Szczegółowe informacje dotyczące budynku i jego konstrukcji zamieszczono w [2]. Stan przed remontem Omawiane mieszkania oddzielono od siebie stropami wykonanymi w technologii gęstożebrowej, z wykorzystaniem pustaków Ackermanna [1, 3, 4] opartych na układzie słupów i podciągów żelbetowych, z zewnętrznymi ścianami ceglanymi grubości 51 cm oraz wewnętrznymi ścianami grubości 6 i 12 cm. W stropach zastosowano pustaki Ackermanna wysokości ok. 22 cm i warstwę nadbetonu grubości ok. 4 cm. Układ oryginalnych (1940 r.) warstw podłogowych (W1) w mieszkaniu na czwartym piętrze pokazano na rysunku 1, a ich dokładny opis wraz z zastosowanymi rozwiązaniami akustycznymi podano w [2]. Stan po remoncie W mieszkaniu na czwartym piętrze, na części powierzchni (ok. 60 m2), firma wykonująca remont wymieniła istniejące oryginalne warstwy podłogowe na lekką podłogę z płyt OSB, opartą na legarach położonych bezpośrednio na stropie Ackermanna (rysunek 2). Usunięto gruz ceglany wymieszany z piaskiem, wypełniający przestrzeń pomiędzy legarami, a oryginalne legary podparte tylko na końcach [2] zastąpiono nowymi, rozstawiony[...]

Renowacja akustyczna stropu gęstożebrowego Ackermanna w krakowskiej kamienicy z 1940 roku DOI:10.15199/33.2017.08.46


  Podczas prac remontowych jednego z lokalimieszkalnych, w kamienicy w centrum Krakowa, mieliśmy okazję przeprowadzić pomiary izolacyjności akustycznej od dźwiękówpowietrznych i uderzeniowych istniejących i nowo projektowanych stropów międzymieszkaniowych (przed i po wymianie warstw podłogowych). W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów wraz z analizą rozwiązań podłogowych stosowanych w okresie międzywojennym i porównaniem ich efektywności z rozwiązaniami stosowanymi współcześnie. Remontowane mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w wielorodzinnym, pięciopiętrowym budynku mieszkalnym, który został zaprojektowanyw1938 r., a jego budowę rozpoczęto w 1939 r. Prace przerwałwybuchwojny.Dopierow1940 r. Niemcy zakończyli budowę. Obiekt został wybudowany w konstrukcji mieszanej, z nośnymi (lub usztywniającymi) ścianami ceglanymi grubości 51 cmoraz żelbetowymi słupami i podciągami.Wyposażono go w windę, centralne ogrzewanie i centralną ciepłąwodę z systememrecyrkulacji zwłasnej kotłowni doprowadzoną do każdego z mieszkań. W piwnicy zlokalizowano schron przeciwlotniczy. Stan przed remontem Poszczególne kondygnacje mieszkalne oddzielono od siebie stropami gęstożebrowymi z pustakami Ackermanna [1, 3, 4]. Na podstawie pomiarów grubości stropów stwierdzono, że prawdopodobnie wysokość pustakówAckermannawynosi 22 cm, a warstwa nadbetonu ok. 3 cm. Na rysunkach 1 i 2 pokazano przekrój podłużny i poprzeczny przez strop przed remontem. Do belek podłogi (legary, ale w układzie pionowym) o wymiarach 5 x 9 cm, rozstawionych co ok. 50 cm, przybito deski grubości ok. 30 mm rozsunięte o ok. 20 mm. Do desek zamocowano parkiet dębowy grubości ok. 22 mm. Przestrzeń między belkami podłogi wypełniono polepą, czyli piaskiem zmieszanym z gruzem ceglanym. Na uwagę zasługuje sposób podparcia belek podłogi tylko na obu końcach niewielkimi drewnianymi podkładkami ok. 20 x 20 mm (rysunek 3), w taki sposób, że pracowały jako belki (na [...]

 Strona 1