Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria GRISHKEVICH"

Interwałowe oszacowania wskaźników niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych DOI:10.12915/pe.2014.06.049

Czytaj za darmo! »

Otrzymano interwałowe oszacowania wypadkowych wskaźników niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych na podstawie rozwiązań układów równań liniowych na krańcach interwałów danych początkowych. Uwzględniono interwałowe wartości udziałów stanów awaryjnych w wypadkowych wskaźnikach niezawodności dla testowych wartości danych początkowych. Abstract. Generation of interval estimations of resultant indices of electric power systems’ structural reliability on the basis of solutions of linear equations systems on border intervals of initial data is considered. Interval values for the contribution of the failure states of the resulting reliability for the test values of the original data are given. (Interval estimations for structural reliability indices of electric power systems). Słowa kluczowe: analiza interwałowa (przedziałowa), niezawodność strukturalna, model Markowa, twierdzenie Becka-Nikela. Keywords: interval analysis, structural reliability, Markov model, Beck-Nickel theorem. doi:10.12915/pe.2014.06.49 Wstęp Obecnie rozwijane są metody otrzymywania interwałowych oszacowań wypadkowych wskaźników niezawodności systemów złożonych przy interwałowym zadaniu wskaźników niezawodności elementów [1]. Podejścia takie pozwalają na uwzględnienie wpływu nieokreśloności danych początkowych (zależnych od czynników obiektywnych i subiektywnych) oraz błędów formalnych modeli matematycznych. Podstawowym podejściem otrzymywania oszacowań interwałowych staje się metoda Monte-Carlo (modelowania statystycznego) [2]. Jednak przy ustalonych warunkach (twierdzenie Becka-Nikela [3, str. 241, twierdzenie 5.3.4]) podobne oszacowania mogą być otrzymywane przy znacznie mniejszej liczbie prób. W artykule badane są oszacowania interwałowych prawdopodobieństw stanów funkcjonowania jednego, dwóch i trzech elementów systemu elektroenergetycznego rozważane z punktu widzenia niezawodności i otrzymywane przez wybór granicznych wartości interwał[...]

 Strona 1