Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Czajkowski"

Energetyczna przydatność oraz uciążliwość dla środowiska wybranych paliw z odpadów DOI:10.15199/62.2018.9.5


  Światowe zapotrzebowanie na energię oraz konsumpcjonizm w społeczeństwie stale rosną, co jest nierozerwalnie połączone z rozwojem gospodarczym. Związane z tym emisje szkodliwych gazów i powstawanie ogromnych ilości odpadów mają negatywny wpływ na środowisko. Polska stoi przed wyzwaniami związanymi z szeroko rozumianą polityką energetyczną. Postępujące zmiany klimatu oraz wyczerpywanie się paliw konwencjonalnych zmuszają do korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE). Energetyka w Polsce jest oparta głównie na węglu i nie spełnia restrykcyjnych norm emisji gazów do atmosfery oraz przyjętego udziału OZE w krajowym bilansie energii. Pakiet klimatyczno-energetyczny do 2020 r. zobowiązuję Polskę, aby udział OZE wynosił przynajmniej 15% w bilansie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Unia Europejska wymaga, aby emisja ditlenku węgla (CO2) do atmosfery nie przekraczała 550 g/kWh produkowanej energii, a żaden blok węglowy nie jest w stanie spełnić tych limitów1-4). Kształt rynku energii w Unii Europejskiej, który wprowadzony zostanie także w Polsce zakłada wyśrubowane limity emisji CO2. Zasoby paliw kopalnych są ograniczone, a technologie wydobywania ich z nowych źródeł będą wktótce ekonomicznie nieopłacalne w porównaniu z OZE. Polska musi zmodernizować sektor energetyczny, w przeciwnym razie grożą jej gigantyczne kary. Problemy polskiej energetyki zbiegają się w czasie z wprowadzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która zakłada eliminację składowisk w gospodarce odpadami5). Odpowiednio przetworzony odpad zyska rangę produktu, co doprowadzi do wykorzystania go jako paliwa energetycznego będącego odnawialnym źródłem energii Paliwa z odpadów znajdują zastosowanie w wielu krajach Unii Europejskiej, dzięki czemu osiągają one wysokie wskaźniki odzysku odpadów. Wykorzystanie przez Polskę odpadów w energetyce może poprawić jej bezpieczeństwo w tym sektorze oraz uniezależnić od zakupu paliw konwencjonalnych od obcych mocarstw.[...]

 Strona 1