Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Osmólski"

Wspólne platformy integracyjne Cyfryzacja łańcucha dostaw DOI:10.15199/65.2017.7.3


  Zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości w istotny sposób wpływają na rozwój współczesnej gospodarki. Do wyzwań należą m.in. zmiany demograficzne czy zmiana podejścia do likwidowania największych barier rozwojowych i opieranie rozwoju w coraz większym stopniu na wiedzy, cyfryzacji i innowacyjności. Elektronizacja procesów zachodzących w poszczególnych przedsiębiorstwach czy w całej gospodarce, stanowiąca integralną ich część, przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania, skrócenia czasu obsługi i obniżenia kosztów działalności gospodarczej. Tego typu założenia leżą u podstaw zagadnień związanych z czwartą rewolucją przemysłową noszącą miano Industry 4.0 [7]. W celu pełnej ich realizacji niezbędna staje się cyfryzacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Drugim aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest proces ewolucji tradycyjnych łańcuchów dostaw (rysunek 1) [8] do postaci zintegrowanego, współdzielonego, inteligentnego, cyfrowego i wysoce skutecznego ekosystemu (rysunek 2) [8]. Łańcuch dostaw jest obecnie serią niezależnych, dyskretnych, w dużej mierze autonomicznych zdarzeń sterowanych poprzez działania marketingowe, produkcyjne czy dystrybucję do finalnych odbiorców produktów. Cyfryzacja tych procesów spowoduje w łańcuchu dostaw ciągłą zmianę, tworzącą zintegrowany ekosystem, oparty na przejrzystości procesów zachodzących pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, począwszy od dostawców surowców czy komponentów, poprzez procesy produkcyjne, a skończywszy na dostawie produktów gotowych. Prawidłowość zachodzących zdarzeń będzie zależała od wielu kluczowych technologii: ??zintegrowane systemy planowania i wykonywania, ??wizualizacja procesów logistycznych, ??inteligentne zaopatrzenie i magazynowanie, ??zarządzanie częściami zamiennymi i zaawansowane analizy. Podejście takie pozwoli firmom na błyskawiczne reagowanie na wszelkie zakłócenia w łańcuchu dostaw, a nawet na ich przewidywanie, aby móc w p[...]

 Strona 1