Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rui Luo"

Study on The Key Technologies of On-line Monitoring of Transformer Winding Deformation Based on Short-circuit Reactance Analysis

Czytaj za darmo! »

The research about on-line monitoring of transformer winding deformation based on Short-Circuit Reactance is studied, then a method is put forward to calculate the leakage reactance of power transformer quickly. The equivalent resistance can be got from the ratio of voltage difference and current at the peak of current. Also, the equivalent inductance can be got from the ratio of voltage difference and current differential when current is zero. At the same time, it is helpful for improving the resolution of the algorithm to the maximum precision of AD acquisition card by magnifying the voltage difference of primary and secondary voltage before being gathered to AD card. The system designed by the two technologies above is tested on the laboratory platform and a criterion is proposed to help to judge the state of winding. The article provides an effective method to monitor on-line monitor the winding deformation of transformer Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę monitorowania w trybie on-line deformacji uzwojeń transformatora. Do analizy wykorzystano pomiar reaktancji w stanie krótkotrwałego zwarcia. Określana jest też zastępcza rezystancja i indukcyjność uzwojenia. Badania eksperymentalne potwierdziły skuteczność metody. (Technologie monitorowania deformacji uzwojeń transformatora bazujące na analizie reaktancji zwarciowej) Keywords: winding deformation; on-line monitoring; short-circuit reactance analysis; leakage reactance. Słowa kluczowe: uzwojenie transformatora, deformacja uzwojenia. . Introduction Electric power transformer can affects the security of power system a lot that it is one of the most important devices in power system. Over several decades, transformer accidents were mainly caused by winding deformation by the statistical data[1-5]. And short circuit fault is one of the main reasons which cause winding deformation. So, it is meaningful to increase the production level of transformer and ensure the safety of [...]

Przygotowanie ekstraktów polisacharydowych pyłku chryzantemy i ich wpływ na komórki in vitro raka jelita grubego DOI:10.15199/62.2018.10.20


  Pyłki zawierają białka, węglowodany i lipidy1). Rodzaj i zawartość składników są powiązane z miejscem pochodzenia roślin i sezonem zbiorów. Pyłek chryzantemy zawiera białka (20-25%), węglowodany (40-50%), tłuszcze (5-10%), substancje mineralne (2-3%), ligninę (10-15%) i inne bliżej nieokreślone substancje (10-15%)2). Polisacharydy pyłku pszczelego mogą aktywować i wzmacniać odporność organizmu3) i stymulują reakcję immunologiczną4). Mogą też hamować rozwój raka5). Ponadto, polisacharydy tego pyłku wykazują działanie przeciwstarzeniowe oraz poprawiają pamięć6). Rozdzielanie i oczyszczanie tych polisacharydów nie jest procesem często opisywanym w literaturze przedmiotu. W badaniach pyłek chryzantemy stanowił surowiec do ekstrakcji i oczyszczania polisacharydów. Udało się odzyskać cukier o odczynie obojętnym i 2 cukry o odczynie kwaśnym. Zbadano wpływ składu monosacharydów w poszczególnych cząsteczkach na proliferację (rozrost) komórek rakowych. Omówiono różnice w składzie i aktywności przeciwnowotworowej cząsteczek polisacharydowych. Pollens contain proteins, carbohydrates and lipids1). The species and contents of the components are related to the source of plant and harvest season. The chrysanthemum bee pollen contains proteins (20-25%), carbohydrates (40-50%), fats (5-10%), mineral substances (2-3%), lignin (10-15%) and some other unidentified substances (10-15%)2). The bee pollen polysaccharides can activate and enhance the comprehensive immune function of human body3), stimulate the body’s immune response4), and inhibit the cancer growth rate5). In addition, bee pollen polysaccharides show also anti-aging and memoryimproving action6). The separation and purification of bee pollen polysaccharide has been rarely reported in the relevant literature. In this study, chrysanthemum bee pollen was selected as raw material to extract and purify the polysaccharides. A neutral sugar and 2 acidic sugar fractions were recovered. The[...]

 Strona 1