Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Dorobińska"

Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych DOI:


  Podesty ruchome przejezdne służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze i do wykonywania prac z poziomu ich platformy. Szczególne zastosowanie mają w budownictwie (np. przy montażu lub remoncie budynków, mostów, wiaduktów), są także niezastąpione w wielu innych pracach na wysokości. Urządzenia oferowane przez rynek spełniają różne oczekiwania użytkowników pod względem parametrów technicznych, jakości i ergonomii. Zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem podestów ruchomych przejezdnych są jednak we wszystkich przypadkach podobne. Zezwolenie UDT na użytkowanie urządzenia Podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j.: DzU z 2015 r., poz. 1125) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (DzU z 2012 r., poz. 1468). Każdy podest ruchomy przejezdny, aby mógł być użytkowany, musi mieć aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. W celu jej uzyskania eksploatujący powinien pisemnie zgłosić urządzenie do badania technicznego we właściwym Oddziale UDT, dołączając dokumentację określoną w § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec[...]

Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych DOI:

Czytaj za darmo! »

Podesty ruchome przejezdne służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze i do wykonywania prac z poziomu ich platformy. Szczególne zastosowanie mają w budownictwie (np. przy montażu lub remoncie budynków, mostów, wiaduktów), są także niezastąpione w wielu innych pracach na wysokości. Urządzenia oferowane przez rynek spełniają różne oczekiwania użytkowników pod względem parametrów technicznych, jakości i ergonomii. Zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem podestów ruchomych przejezdnych są jednak we wszystkich przypadkach podobne. Zezwolenie UDT na użytkowanie urządzenia Podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j.: DzU z 2015 r., poz. 1125) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (DzU z 2012 r., poz. 1468). Każdy podest ruchomy przejezdny, aby mógł być użytkowany, musi mieć aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. W celu jej uzyskania eksploatujący powinien pisemnie zgłosić urządzenie do badania technicznego we właściwym Oddziale UDT, dołączając dokumentację określoną w § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczne[...]

BEZPIECZNA KONSERWACJA DŹWIGÓW DOI:

Czytaj za darmo! »

Dźwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Każdy dźwig, aby mógł być eksploatowany, musi posiadać aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Większość dźwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysięcy tych urządzeń. Konserwacja tylko przez osoby uprawnione Do obowiązków eksploatującego dźwig należy z[...]

Bezpieczna konserwacja dźwigów DOI:

Czytaj za darmo! »

Dźwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Każdy dźwig, aby mógł być eksploatowany, musi posiadać aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Większość dźwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysięcy tych urządzeń.Konserwacja tylko przez osoby uprawnione Do obowiązków eksploatującego dźwig należy zapewnienie[...]

Bezpieczna konserwacja dźwigów DOI:

Czytaj za darmo! »

Dźwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Każdy dźwig, aby mógł być eksploatowany, musi posiadać aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Większość dźwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysięcy tych urządzeń.Konserwacja tylko przez osoby uprawnione Do obowiązków eksploatującego dźwig należy zapewnienie[...]

 Strona 1