Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz ŚWIĄTCZAK"

Urządzenie mobilne do synchronizowanego zbierania danych z kompasu elektronicznego, odometru i odbiornika GPS

Czytaj za darmo! »

Odometr elektroniczny jest częścią aparatury powstającej w ramach projektu badawczego ukierunkowanego na opracowanie systemu do nawigacji osoby niewidomej. W systemie są wykorzystywane technologie: nawigacji satelitarnej, mapy numeryczne terenu oraz obrazowanie dźwiękowe otoczenia [1]. Dokładność pomiaru położenia uzyskiwana z popularnych odbiorników GPS jest rzędu kilku metrów, przy czym w środowisku miejskim dokładność ta może być znacznie mniejsza ze względu na zjawiska wielotorowości sygnału satelitarnego. Zazwyczaj nie stanowi to problemu w nawigacji pojazdów, ponieważ typowe programy nawigacyjne wyposażone są w funkcje "przyciągania" do drogi oraz uwzględniają bezwładność zmian parametrów ruchu. Dodatkowo duże szybkości liniowe pojazdów pozwalają na stosunkowo łatwe wyzn[...]

Shutterless method for gain nonuniformity correction of microbolometer detectors

Czytaj za darmo! »

In this paper the new method of gain non-uniformity correction of microbolometer detectors is presented. The principle of this method is based on using an additional source of infrared radiation, which provides the excitation to the detector in parallel with the radiation of observed scene. The response of the detector to the excitation is calculated using frequency analysis, and it contains the information about the detector’s gain non-uniformity. This method enables a thermal camera to perform a live gain correction without using a shutter. Streszczenie. W artykule została zaprezentowania nowa metoda korekcji niejednorodności wzmocnienia detektorów mikrobolometrycznych stosowanych w kamerach termowizyjnych. Metoda bazuje na wykorzystaniu promiennika podczerwieni jako źródła dodatkowego promieniowania podczerwonego. Analiza częstotliwościowa odpowiedzi detektora pozwala otrzymać informację o niejednorodności wzmocnienia. (Bezmigawkowa metoda korekcji niejednorodności wzmocnienia detektorów mikrobolometrycznych) Keywords: thermal camera, microbolometer detector, non-uniformity correction, NUC, shutter. Słowa kluczowe: kamera termowizyjna, detektor mikrobolometryczny, korekcja niejednorodności, NUC, migawka. Introduction Thermal cameras provide the possibility to obtain images of temperature distribution over the surface of observed objects. The principle of operation of those cameras is based on measurement of incoming infrared radiation. This measurement in the family of uncooled thermal cameras is performed by a microbolometer detector, which is a matrix of microbolometers (thermometers). Thermal cameras with such detectors are commonly used thanks to relatively low price, small dimensions and no requirement for cooling the detector. [1] Working mainly in long-wave infrared range, they are able to provide thermal images sufficient for observation or measurement purposes, depending on the camera model. Regardless of the type [...]

Pulse thermography measurements of heat dissipation from high power LED

Czytaj za darmo! »

Authors focused on the research of heat dissipation problem in electronic devices. For this purpose, a series of thermovision measurements were carried out, and the object of the research was a high-power LED attached to a radiator. The thermal response in frequency domain was calculated. Gained data consisting of amplitude and phase values of the thermal response of the diode-radiator set-up during work allowed authors to estimate its cooling conditions, with particular interest set to the quality of thermal connection between the diode and radiator. Streszczenie. Autorzy podjęli problem zbadania zjawiska rozpraszania ciepła w urządzeniach elektronicznych. Jako obiekt badań wybrano wysokiej mocy diodę LED przymocowaną do radiatora i przeprowadzono szereg badań termowizyjnych. Wyznaczono odpowiedź termiczną w dziedzinie częstotliwości. Otrzymane amplituda i faza odpowiedzi termicznej pozwoliły na wyznaczenie warunków chłodzenia badanego układu. (Badania skuteczności chłodzenia diody LED wysokiej mocy metodą termografii impulsowej) Keywords: thermal resistance, convection cooling, thermal response, thermovision measurements. Słowa kluczowe: rezystancja termiczna, chłodzenie konwekcyjne, odpowiedź termiczna, badania termowizyjne. Introduction This work is related to thermal issues in electronic devices, in particular thermal processes associated to connection between devices and radiators are taken into consideration. This topic is of great importance, because the power density increases significantly in newer, mostly microelectronic devices when new technologies are put to production. Ubiquitous miniaturization demands from producers to use more and more efficient heat dissipation systems from those devices. What is more, increasing complexity of electronic devices and the amount of data processed by it results in higher power consumption and heat emission. Hence it is necessary to provide efficient ways of cooling electronic devices.[...]

 Strona 1