Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Glema"

Analiza numeryczna stateczności konstrukcji stalowej podczas pożaru


  Głównymcelemartykułu jest analiza wpływu uplastycznienia stężeń poprzecznych na redystrybucję sił wewnętrznych i stateczność głównej konstrukcji nośnej hali stalowej podczas pożaru. Motywacją do przeprowadzenia tego typu analiz jest brak jednoznacznych wytycznych projektowych dotyczących uwzględniania realnego osłabienia globalnej sztywności konstrukcji spowodowanego utratą zdolności stężeń do przenoszenia obciążeń podczas pożaru. Analizy przeprowadzono w odniesieniu do modelu polowego pożaru symulowanego w programie FDS (Fire Dynamics Simulator) oraz zestawiono z analizami wykorzystującymi nagrzewanie się elementów poddanych działaniu standardowej krzywej ogniowej. Słowa kluczowe: stateczność, odporność ogniowa, MES, CFD.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], oprócz ogólnych przepisów dotyczących sposobu projektowania budynków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, niezwykle istotną rolę dla konstruktora stanowi wprowadzona klasyfikacja budynków i wynikające z niej wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynku.Wwymaganiach tych można zauważyć spore różnice w zależności od analizowanego typu elementu budynku. Najlepszym przykładem jest budynek o klasie odporności pożarowej "A", gdzie główna konstrukcja nośna musi spełniać wymagania ognioodporności R240, podczas gdy konstrukcja dachu już tylko R30, a stropu R120. Warto wspomnieć również o roli, do której sprowadzone zostały ściany, które, gdy nie są ścianami nośnymi, automatycznie powinny spełniać jedynie wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności. W artykule szczególną uwagę zwrócono na stężenia. Zostały one niejako pominięte w przedstawionej klasyfikacji, a stanowią przecież o globalnej stateczności budynku. Z tego względu, gdy są nieodpowiednio zabezpieczone, mogą powodować podczas pożaru przedwczesne zawalenie się budynku lub jego [...]

Utworzymy oddział buildingSMART w Polsce! DOI:10.15199/33.2018.01.25

Czytaj za darmo! »

Wlistopadzie 2017 r. grupa największych firm budowlanych w Polsce (HOCHTIEF Polska,WARBUD,MOSTOSTAL Warszawa, MOTA-ENGILE Central Europe, ELECTRAM&E Polska, ENGIE Technika Instalacyjna) zawiązała porozumienie i powołała "Fundację na rzecz utworzenia buildingSMART Polska" - krajowego oddziału międzynarodowej organizacji buildingSMART, której celem jest rozwój i popularyzacja otwartej współpracy z wykorzystaniem BIM. Główne zadania Fundacji, to przede wszystkim zbudowanie podstaw funkcjonowania i wypromowanie przyszłego stowarzyszenia buildingSMART Polska jako forum współpracy podmiotów reprezentujących szeroko pojęty rynek budowlany w Polsce. Tym razem od firm wykonawczych wychodzi inicjatywa upowszechnienia BIMw działalności budowlanej na polskim rynku. Obecnie trwają procedury związane z rejestracją Fundacji, niemniej idee i motywacje przyświecające fundatorom są żywe i już dziś zaczynamy o nich rozmawiać. Zanim zaprezentujemy ważną rolę organizacji buildingSMART w kreowaniu mechanizmów zastosowania BIMna świecie, a tym bardziej zanim opiszemy polską inicjatywę dotyczącą utworzenia lokalnego oddziału buildingSMART, warto zastanowić się, komu BIMjest potrzebny i o jaki BIM chcielibyśmy zabiegać jako profesjonaliści z dziedziny budownictwa. W Polsce dojrzeliśmy już do merytorycznej rozmowy w gronie rynkowych konkurentów. Jako Fundacja, a docelowo stowarzyszenie buldingSMART Polska, chcielibyśmy wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy praktykami i kluczowymi uczestnikami rynku budowlanego w Polsce po części prowokować i moderować. Przez dobrze zapowiadającą się współpracę z redakcją miesięcznika "Materiały Budowlane", Fundacja na rzecz utworzenia buildingSMART Polska włącza się w dzieło współtworzenia stałego działu "BIM w budownictwie" na łamach czasopisma - działu zainicjowanego sześć lat temu przez śp. Piotra Miecznikowskiego, dla któregoważnąmisją było dążenie dowprowadzenia BIMdo polskiego budownictwa. [...]

 Strona 1