Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Adam Ujma"

Natężenie deszczu miarodajnego i wytyczne wymiarowania odwodnień dachowych budynków

Czytaj za darmo! »

Systemy odwodnień do odprowadzania wód deszczowych są nieodłącznym elementem wyposażenia technicznego większości budynków oraz różnych obiektów infrastruktury miejskiej. Analiza wytycznych projektowych różnych producentów systemów odwodnieniowych wskazuje na występowanie znacznych rozbieżności w ustalaniu maksymalnych powierzchni odwadnianych połaci dachowych, doborze do nich przekrojów rynien i rur spustowych oraz odległości między spustami. Jedną z przyczyn tej sytuacji wydaje się być zróżnicowanie wartości miarodajnego natężenia deszczu, przyjmowanych według różnych wytycznych. Proponuje się zwiększenie miarodajnej wartości natężenia deszczu powyżej poziomu wyznaczanego równaniem Błaszczyka, jak również zróżnicowanie wartości tego parametru na terenie kraju, do czego można [...]

Wybrane właściwości cieplne posadzek drewnianych

Czytaj za darmo! »

Specyficznym dynamicznym procesem cieplnym, zachodzącym w przegrodach budowlanych, jest zjawisko oddziaływania konstrukcji podłogi na stopę człowieka i związane z tym jego odczucia cieplne. Parametrem pozwalającym ocenić zjawisko oddziaływania konstrukcji podłogi (posadzki) na stopy człowieka i zróżnicować konstrukcje pod względem tej właściwości jest ciepłochłonność podłogi, którą zgodnie z obecnie wprowadzoną terminologią dotyczącą podłóg należałoby określić jako ciepłochłonność posadzki. Charakteryzuje ona zdolność posadzki do przyswajania ciepła ze stopy człowieka i uzależniona jest przede wszystkimod konstrukcji wierzchnich warstw podłogi, w tym zastosowanych materiałów, a w rozwiązaniach posadzek drewnianych od rodzaju drewna. Parametry charakteryzujące aktywność cieplną posadzek drewnianych Przy opisywaniu nieustalonych warunków cieplnych, czyli występowaniu nieustalonych procesów cieplnych przebiegających w konstrukcjach poddawanych zmiennym w czasie oddziaływaniom termicznym, wykorzystywany jest m.in. współczynnik wyrównywania temperatury a i współczynnik przyswajania ciepła s24. Pierwszy z nich wyraża prędkość, z jaką dochodzi do wyrównywania temperatury w rozpatrywanym materiale. Wyższe wartości współczynnika α wskazują na to, że podczas nagrzewania czy też ostygania ciała, w różnych jego punktach szybciej następuje wyrównanie temperatury (ustabilizowanie warunków termicznych). Dla drewna parametr ten jest kilkakrotnie niższy niż dla wielu innych powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, przede wszystkim konstrukcyjnych, co w decydującymstopniu wpływa na bardzo dobrą stateczność cieplną konstrukcji drewnianych.Właściwość ta ulega pogorszeniu w miejscach, w których dochodzi do przewodzenia ciepła wzdłuż włókien, ze względu na wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła.Wartość współczynnika wyrównywania temperatury drewna maleje w pewnym zakresie wraz ze wzrostem jego wilgotności. Współczynnik[...]

Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym DOI:

Czytaj za darmo! »

2 - 4 grudnia 2015 r., Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zorganizowała XII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Budownictwo o zoptymalizowanympotencjale energetycznym" pod patronatem JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab.Marii Nowickiej-Skowron oraz Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Uczestniczyło w niej[...]

Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym DOI:

Czytaj za darmo! »

7 - 9 grudnia 2016 r. odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym - materiały i technologie energooszczędne", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, pod patronatem Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji były: Research Institute of Building Physics (NIISF) RussianAcademyArchitecture and Building Sciences oraz firmy ALUPROF S.A. i Schöck BauteileGmbH.Wkonferencji uczestniczyło przeszło 70 osób, w tym przedstawiciele instytucji naukowo- badawczych [...]

"Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym - materiały i technologie energooszczędne" DOI:

Czytaj za darmo! »

6 - 8 grudnia 2017 r. odbyła sięwCzęstochowieXIVMiędzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym - materiały i technologie energooszczędne", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.Wsparły ją Śląska Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach, Polski Związek InżynierówiTechnikówBudownictwaOddziałCzęstochowa, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Stowarzyszenie DAFAz Opola, DolnośląskaAgencja Energii i Środowiska zW[...]

IV Międzynarodowa Konferencja - Współczesne Problemy Architektury i Budownictwa”

Czytaj za darmo! »

Pod koniec września br. w Częstochowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja "Współczesne Problemy Architektury i Budownictwa", poświęcona głównie problematyce zrównoważonego budownictwa przyszłości. Zorganizowana została przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej przy współpracy Yerevan State University of Architecture and Construction (Armenia) oraz Beijing University of Civil Engineering and Architecture [...]

The thermal modernization project, as an element in improving the energy efficiency of existing building


  The paper presents the real results of the thermal modernization activity based on the monitoring of their effects. The analysis includes energy consumption of the building in relation to the existing climatic conditions, the nature of the microclimate in rooms and pollutant emissions to atmosphere of fuel combustion products. This analysis was carried out to evaluate the influence of energy saving activities on microclimate interior conditions and the state of the external environment.1. Introduction The energy efficiency is one of the leading issues considered by members of the European Union in strategic documents determining the development direction of the Union. Its priority role in the European policy was emphasized in a document specifying a general EU development strategy up to the year 2020 - “EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth". One of the targets identified in the strategy is to increase the energy efficiency by 20%, to reduce greenhouse gas emissions by at least 20% compared to 1990 levels and increase the share of renewable energy sources in our final energy consumption to 20%. Up to 2050 the European Union plans a reduction of CO2 emissions of up to 95%. In order to support the execution of the above-mentioned targets the “Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy" project has been launched. A top priority of the project is to create a common energy market. Moreover, the purpose of the implemented directives is to direct the development of the economy into efficient energy use and low emission levels [1÷3]. Realization and exploitation of buildings involves in European Union almost 40% of total energy consumption [4]. The issues of thermal protection of buildings are directly related with energy savings but also with other aspects. The purpose of thermal protection is also to ensure appropriate indoor microclimate conditions and thermal [...]

 Strona 1