Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Kowa lewski"

Dezynfekcja wody a bezpieczeństwo sanitarne na terenie pływalni DOI:10.15199/62.2018.9.26


  Z chemicznego punktu widzenia woda basenowa jest złożoną matrycą, do której ciągle dodawana jest szeroka gama organicznych i nieorganicznych związków chemicznych przez użytkowników pływalni1). Zanieczyszczenia wprowadzane do wody basenowej to m.in. wydzieliny ludzkiego ciała, brud, kurz, resztki kosmetyków, a także różnego rodzaju mikroorganizmy, w tym chorobotwórcze2). Stężenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie basenowej wynosi 3,0-23,6 mg/dm3 węgla organicznego3). Spośród organicznych zanieczyszczeń wchodzących w skład wydzielin ciała ludzkiego dominującym zanieczyszczeniem jest mocznik4), jednak pot i mocz mogą być również źródłem innych zanieczyszczeń, takich jak kreatynina, arginina, histydyna, glicyna i nieorganiczny amoniak5-7). Wysokie stężenia zanieczyszczeń występujące w wodzie basenowej mogą powodować duże zapotrzebowanie na chlor. W Polsce najczęściej stosowane są dezynfektanty chlorowe na bazie chloranów(I) (chloran(I) sodu, chloran(I) wapnia). Głównym celem dezynfekcji jest inaktywacja mikroorganizmów oraz ochrona przed wtórnym ich namnażaniem się. Żeby ten cel osiągnąć, konieczne jest utrzymywanie w wodzie odpowiedniego stężenia środka dezynfekcyjnego. Jednak chemiczne dezynfektanty są silnymi utleniaczami i powodują utlenienie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych zawartych w wodzie8, 9). Chlor w reakcji z innymi składnikami wody powoduje powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji, wśród których w największych ilościach w wodzie basenowej tworzą się trihalogenometany i chloraminy nieorganiczne (CAM)10, 11). Te nowe związki często są bardzo szkodliwe dla zdrowia i należy dążyć do minimalizacji ich zawartości. Z punktu widzenia bezpieczeństwa sanitarnego reakcje chloru z zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie prowadzą do jego zużycia i przestaje on pełnić funkcję dezynfektanta. O ile w nieckach basenowych z ciągłym dozowaniem związków chloru (zależnym od zapotrzebowania) nie ma to tak dużego znaczen[...]

 Strona 1