Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Gołos"

Zastosowanie kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni DOI:10.15199/33.2018.07.15


  podłoża. Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2018 (nr 551) 1) Tensar Polska Sp. z o.o.; mgolos@tensar.pl DOI: 10.15199/33.2018.07.15 Zastosowanie kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni mgr inż. Michał Gołos1) Rys.1.Schematpracynawierzchniwzmocnionej siatką/kompozytem zbrojeniowym opóźniającympropagację spękań dowyżej leżącychwarstwasfaltowych nawierzchni drogowej Rys. 2. Zależność pomiędzy liczbą cykli obciążeń a odkształceniami badanych próbek belek z betonu asfaltowego niezbrojonych i zbrojonych siatkąAR Liczba cykli obciążenia 50 Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Nottinghamwykazały, że trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych zbrojonych siatką Tensar AR zwiększa się nawet dziesięciokrotnie. Ponieważ wyn[...]

 Strona 1