Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Pucher"

Żywność w Internecie sprzedaż i identyfikacja towarów DOI:10.15199/65.2015.7.3


  Handel internetowy jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów handlu. W ostatnich latach rozwój sprzedaży przez Internet w Polsce objął także sektor spożywczy, m.in. działające w tym obszarze sieci handlowe. Rozwojowi e-handlu towarzyszy także wprowadzanie nowych regulacji. W branży spożywczej jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które w przypadku sprzedaży produktów na odległość nakłada na podmioty działające na tym rynku obowiązek publikowania na stronach internetowych pełnej informacji o produkcie. Powoduje to wiele wyzwań w identyfikacji produktów i stało się przedmiotem dyskusji międzynarodowej na forum organizacji GS1 odpowiedzialnej za tworzenie standardów w tym zakresie. Powstałe w wyniku tej dyskusji rekomendacje zostały przyjęte także w Polsce, w ramach prac wspólnej Krajowej Grupy Roboczej GS1 Polska i ECR ds. rozporządzenia UE nr 1169/2011.Handel internetowy jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów handlu. W Polsce jego wartość w 2014 r. wyniosła ok. 27 mld zł przy dynamice wzrostu w stosunku do roku poprzedniego wynoszącej ponad 15% [14]. Całkowity udział sprzedaży na odległość w stosunku do całości rynku wynosi zwykle 4-5% (dane dla Polski za 2014 r.) [5]. Na tle różnych krajów wyróżniają się USA z udziałem e-commerce w handlu detalicznym wynoszącym 10% [6] oraz Korea Płd., gdzie w 2014 r. wartość sprzedaży przez Internet przewyższyła wartość sprzedaży w stacjonarnych placówkach handlowych [12]. Obserwowany na całym świecie wzrost wartości rynku zakupów internetowych nie jest przypadkowy, lecz wynika z coraz większego zainteresowania konsumentów tą formą zakupów. Ma na to wpływ wiele czynników, do których można zaliczyć oszczędność czasu, wygodę i prostotę. Zakupy przez Internet wyróżnia określony model ścieżki zakupowej, w której główną rolę odgrywa konsument. Wybrane elementy przedstawiono na rysunku 1 [8]. W sprzedaży na odległość wsz[...]

 Strona 1