Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ KUCZAJ"

Doświadczalna identyfikacja wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na rozruch układu napędowego DOI:10.15199/148.2016.11.2


  W artykule omówiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, które zastosowano w typowym układzie napędowym maszyny roboczej. Przeprowadzone analizy otrzymanych przebiegów momentu obrotowego w funkcji czasu, w zależności od momentu hamowania, pozwoliły na ocenę wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na obciążenie dynamiczne napędu podczas fazy rozruchu. W artykule zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki z przebiegu badań doświadczalnych na obiekcie rzeczywistym oraz symulacji komputerowych, prowadzonych na wirtualnym modelu bryłowym sprzęgła. Słowa kluczowe: sprzęgło, sprzęgło podatne, układ napędowy.W układach napędowych maszyn roboczych, zespoły tego układu, tzn. sprzęgła i przekładnie zębate mogą być narażone na intensywne oddziaływania eksploatacyjne, które wynikają z dużych i zmiennych obciążeń ze znacznymi chwilowymi przeciążeniami oraz z dużej częstotliwości rozruchów. Jak wykazują analizy - nawet stosunkowo mała siła, działająca dynamicznie, może przyczynić się do pojawienia się w układzie znacznie większych sił wewnętrznych i przemieszczeń, niż znacznie większa siła, ale działająca w sposób statyczny. Przeciwdziałanie występującym niekorzystnym skutkom wzajemnych oddziaływań dynamicznych elementów układów napędowych możliwe jest dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i środków, prowadzących do ograniczenia przenoszonych obciążeń dynamicznych. Jednym z najważniejszych elementów układu napędowego, wpływającym na obciążenie dynamiczne (pochodzące od czynników zewnętrznych i wewnętrznych), jest zastosowane sprzęgło podatne skrętnie. Do tego celu najlepiej nadają się sprzęgła podatne skrętnie, mające odpowiednie cechy sprężysto-tłumiące. Zupełnie nową konstrukcją, opracowaną w Instytucie Mechanizacji Górnictwa, jest metalowe sprzęgło podatne skrętnie, które spełnia większość wymagań stosowalności, stawianych znacznie obciążonym układom napędowym maszyn roboczych. Do ce[...]

Modernizacja układu napędowego głównej pompy hydraulicznej zamiatarki podciśnieniowej WUKO ZM-260 DOI:10.15199/148.2018.10.2


  W każdym mieście lub gminie możemy spotkać maszyny, które służą do wykonywania czynności mających na celu utrzymanie porządku na jezdniach, parkingach oraz wokół różnego rodzaju instytucji. Do maszyn takich należą zamiatarki drogowe. Służą one głównie do usuwania zanieczyszczeń, takich jak: liście, papiery, drobne odpady komunalne, żwir czy piasek, zalegających na powierzchniach utwardzonych. Pełnią one więc ważną funkcję w utrzymaniu czystości, która wpływa w sposób oczywisty na estetykę najbliższego otoczenia mieszkańców. Utrzymanie czystości ulic oprócz funkcji czysto estetycznej ma wpływ również na zdrowie mieszkańców. Zalegający na jezdniach i placach pył pod wpływem przejeżdżających pojazdów lub wiejącego wiatru unosi się, zwiększając stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, które później jest wdychane przez człowieka. Dlatego ważne jest, aby pył usuwać w miarę często i w sposób niepowodujący jego wzbijania. Zamiatarki podciśnieniowe przeznaczone do zamiatania ulic zabudowane są na podwoziach samochodów ciężarowych. Natomiast do zamiatania chodników czy placów stosuje się mniejsze zamiatarki samojezdne, tzw. zamiatarki chodnikowe. Najbardziej istotnym zespołem zamiatarki jest jej układ hydrauliczny, za pomocą którego napędzane są elementy robocze zamiatarki. Układ hydrauliczny jest zasilany przez główną pompę hydrauliczną, która najczęściej jest pompą zespoloną (tandemową) składającą się z dwóch lub trzech sekcji. Napęd głównej pompy hydraulicznej pochodzi od silnika spalinowego (zabudowanego w przedziale silnikowym) zamiatarki lub realizowany jest przez przystawkę odbioru mocy i wał Cardana. Właśnie to drugie rozwiązanie jest stosowane w przedmiotowej zamiatarce WUKO ZM- 260 (rys. 1). Zastosowanie napędu głównej pompy hydraulicznej z przystawki odbioru mocy przez wał Cardana w przypadku zamiatarki ZM-260 niesie sporo problemów eksploatacyjnych. Nagminnym problemem jest przyspieszone zacieranie Rys. 1. Zamiatarka p[...]

Zastosowanie przegubowego wału podatnego skrętnie w aspekcie modernizacji układu napędowego lokomotywy Lea BM-12 DOI:10.15199/148.2018.10.4


  W krajowych kopalniach węgla kamiennego do przewozu osób, materiałów, maszyn i urządzeń oraz urobku wykorzystuje się kopalnianą kolej podziemną [1]. Pojazdy trakcyjne stanowią lokomotywy spągowe lub podwieszane. Źródłem ich napędu są silniki elektryczne lub spalinowe mogące pracować również w tandemie (trakcja mieszana). Podstawowym zespołem mechanicznym każdej lokomotywy jest jej układ napędowy, wyróżniający się rodzajem systemu przenoszenia momentu napędowego na osie zestawów kołowych oraz od zastosowanych podzespołów. W jego skład mogą wejść m.in. takie elementy, jak: silnik, przekładnia (mechaniczna, elektryczna bądź hydrauliczna), sprzęgła, wał przegubowy (wał Cardana). Układ napędowy jest najbardziej istotnym i zarazem bardzo newralgicznym podzespołem lokomotyw kopalnianych, który w wypadku awarii uniemożliwia wykonanie podstawowych prac transportowych. W polskich kopalniach węgla kamiennego, pomimo wielu lat od zakończenia produkcji, powszechnie stosowanym środkiem transportowym jest lokomotywa akumulatorowa Lea BM-12 (rys. 1) produkowana w latach 90. przez przedsiębiorstwo Konstal z Chorzowa. Konieczne więc staje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji jeszcze użytkowanych lokomotyw, a szczególnie ich układów napędowych. W lokomotywie Lea BM-12 został zastosowany tzw. napęd grupowy równoległy (rys. 2). Cechuje się on tym, że wózki napędne lub, tak jak w przypadku omawianej lokomotywy, napędne zestawy kołowe (Lea BM-12 jest pojazdem ostojnicowym, tzn. bezwózkowym) zostały ze sobą powiązane kinematycznie przez napędzanie ich jednym silnikiem. Źródłem napędu lokomotywy jest silnik szeregowy prądu stałego typu LDs 245 (rys. 3) mający dwa czopy wyjściowe wału wirnika po obu jego stronach. Moment obrotowy jest przekazywany równocześnie na dwa zestawy kołowe przez wał przegubowy i przekładnię zębatą (rys. 4). Szczególną uwagę należy zwrócić na wał przegubowy przenoszący moment obrotowy z silnika elektrycznego na p[...]

 Strona 1