Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hans Leenders"

Analiza hałaśliwości innowacyjnej nawierzchni z asfaltu porowatego DOI:10.15199/33.2018.10.20


  Do budowy i utrzymania nawierzchni drogowej muszą być odpowiednio dobrane materiały i technologie wykonania poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni [4]. Celem jest zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi. Zgodnie z najnowszymi tendencjami stosowania innowacyjnych technologii w budownictwie drogowym, zarówno projektanci, jak i inwestorzy poszukują rozwiązań przyjaznych środowisku, do których zalicza się m.in. stosowanie materiałów z recyklingu [6]. Umożliwia to bowiem likwidację składowisk odpadów budowlanych, a jednocześnie oszczędność surowców naturalnych, co jest preferowane przy wyborze projektów wspomaganych finansowo ze środków Unii Europejskiej [1]. Istotne jest uwzględnienie wprowadzonych przez UE tzw. Inteligentnych Specjalizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, w klasie Surowce naturalne i gospodarka odpadami, które recykling traktują jak innowacyjne rozwiązania w gospodarce (POIR). Uwzględniają one m.in.: nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzania ich substytutów; minimalizację wytwarzania odpadów, wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów oraz wytwarzanie ich substytutów. W krajach uprzemysłowionych jednym z ważniejszych problemów jest ochrona środowiska, w ramach której ważnym aspektem jest zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz produktów ubocznych procesów przemysłowych [5]. Materiały te, np. destrukt asfaltowy, który po odpowiednim przetworzeniu staje się pełnowartościowym materiałem do stosowania w budownictwie drogowym, określane są od kilku lat mianem materiałów alternatywnych. Dobrym przykładem są Niemcy, Wielka Brytania czy Holandia, gdzie destrukt asfaltowy stosuje się w budownictwie drogowym [2]. Stan prawny tych krajów nakłada bardzo wysokie opłaty za składowanie tych materiałów na wysypiskach,[...]

 Strona 1