Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ WALCZUK"

Kompozytowe materiały stykowe Ag-WC

Czytaj za darmo! »

Obserwowany w ostatnich latach postęp w rozwoju konstrukcji łączników elektrycznych, wzrost ich niezawodności i miniaturyzacja wynikają z coraz lepszego i głębszego poznania zjawisk występujących podczas ich pracy. Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na trwałość i niezawodną pracę łączników są styki elektryczne. Rozwój wiedzy o procesach zachodzących podczas pracy styków w łuku[...]

Właściwości fizyczne i łączeniowe styków z kompozytów Ag-WC-C i Ag-W-C

Czytaj za darmo! »

W czasie pracy zestyków łącznika elektrycznego występują różne zjawiska fizyczne, mechaniczne i elektryczne, które wpływają na parametry pracy. Do najbardziej szkodliwych zalicza się nagrzewanie styków, erozję łukową i sczepianie. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom stosuje się różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Jednym z nich jest zastosowanie odpowiedniego materiału stykowego, który będzie odporny na erozję łukową, sczepianie i będzie wykazywał małą i stabilną w czasie pracy łączeniowej rezystancję zestykową. W niskonapięciowych łącznikach elektrycznych główną rolę odgrywają kompozytowe materiały stykowe na bazie srebra. Prowadzone obecnie badania w zakresie zastosowania materiałów na styki do niskonapięciowych łączników powietrznych koncentrują się głównie na doskon[...]

 Strona 1