Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta ŁUKASIK"

Algorithm for selecting optimal clustering parameters used for over-segmentation reduction DOI:10.15199/48.2016.09.61

Czytaj za darmo! »

The authors proposed a solution to the over-segmentation of color images processed by watershed segmentation algorithm. The solution utilizes hierarchical cluster analysis and treats watersheds as objects characterized by a number of attributes. This paper briefly discusses the solution (clustering methods, their parameters, selected watershed attributes) and presents an algorithm used for selecting optimal parameters for cluster analysis. Detailed results obtained for a set of test images are presented and discussed. Streszczenie. Autorzy zaproponowali rozwiązanie problem nadsegmentacji obrazów barwnych. Zjawisko to występuje w wyniku zastosowania transformacji wododziałowej. Rozwiązanie wykorzystuje hierarchiczną analizę skupień i traktuje zlewiska jako obiekty opisane zestawami atrybutów. Artykuł, krótko omawia zaproponowaną metodę (metody analizy skupień, jej parametry, wybrane atrybuty zlewisk) a także przedstawia algorytm zastosowany do doboru optymalnych parametrów analizy skupień. Artykuł przedstawia i omawia również wyniki otrzymane dla obrazów testowych. (Algorytm doboru optymalnych parametrów analizy skupień zastosowanej do redukcji nadsegmentacji). Keywords: over-segmentation reduction, watershed transformation, cluster analysis. Słowa kluczowe: redukcja nadsegmentacji, transformacja wododziałowa, analiza skupień. Introduction Watershed transformation is an interesting segmentation method introduced by Beucher and Lantuejoul [1]. The algorithm simulates pouring water onto a landscape created on the basis of a digital image. Water flows with gravity and collects in catchment basins (watersheds) [2]. As input, the algorithm requires an image where higher pixel values indicate the presence of boundaries. Most images do not satisfy this requirement. A gradient filter is frequently used for converting the original image to an appropriate height function. The watershed transformation produces a region for each of the image’[...]

 Strona 1