Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Lesław Kwidziński"

Netcon100 - zintegrowane urządzenie dla automatyzacji stacji rozdzielczych SN/nN DOI:


  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z automatyzacją i monitorowaniem sieci SN oraz bezpiecznej komunikacji szerokopasmowej pomiędzy serwerami SCADA i sterownikami telemechaniki, z wykorzystaniem urządzeń typu Netcon. Obecnie energetyczne spółki dystrybucyjne bardzo dużą uwagę skupiają na poprawie współczynników związanych z przerwami w dostawie energii elektrycznej (tj. SAIDI , SAIFI ). Jednym ze sposobów poprawy tych współczynników jest stosowanie odpowiedniej automatyki w sieciach SN, łącznie z wykrywaniem zwarć doziemnych i międzyfazowych. Należy jednak pamiętać, że nie tylko przerwy w dostawie energii, ale również, jakość dostarczanej energii jest ważna dla końcowego odbiorcy. Dlatego istotne jest, oprócz automatyki, prowadzenie ciągłego monitoringu parametrów (m.in. zgodnie z normą PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych). Automatyka i monitorowanie sieci SN, o czym się często zapomina, wymaga pewnej i bezpiecznej, odpornej na ataki cybernetyczne, komunikacji pomiędzy serwerami systemu SCADA a sterownikami telemechaniki. Dodatkowo ilość przesyłanych informacji jest tak duża, że wymaga ona programów, które będą mogły bardzo szybko analizować i raportować wybrane kwestie dla odpowiednich użytkowników. Urządzenie Netcon100 Netcon100 jest zintegrowanym urządzeniem, przeznaczonym głównie do zarządzania stacjami SN/nN, łączącym w sobie wszystkie niezbędne funkcje: - kontroli sieci dystrybucyjnych i transformatorów w stacji, - zdalnego i lokalnego sterowania łącznikami SN, - wykrywania i lokalizacji uszkodzeń - kierunkowe wskaźniki przepływu prądu zwarciowego międzyfazowego i doziemnego, - pomiaru jakości energii elektrycznej wg PN-EN 61000-4-30, - szeroki zakres funkcji teleinformatycznych. Netcon100 jest modułowym urządzeniem, które umożliwia zastosowanie [...]

Netcon100 - zintegrowane urządzenie dla automatyzacji stacji rozdzielczych SN/nN DOI:10.15199/74.2016.5.7


  Obecnie energetyczne spółki dystrybucyjne bardzo dużą uwagę skupiają na poprawie współczynników związanych z przerwami w dostawie energii elektrycznej (tj. SAIDI, SAIFI). Jednym ze sposobów poprawy tych współczynników jest stosowanie odpowiedniej automatyki w sieciach SN, łącznie z wykrywaniem zwarć doziemnych i międzyfazowych. Należy jednak pamiętać, że nie tylko przerwy w dostawie energii, ale również jakość dostarczanej energii jest ważna dla końcowego odbiorcy. Dlatego istotne jest (oprócz automatyki), prowadzenie ciągłego monitoringu parametrów (m.in. zgodnie z normą PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych [5]). Automatyka i monitorowanie sieci SN, o czym się często zapomina, wymagają: pewnej, bezpiecznej i odpornej na ataki cybernetyczne komunikacji pomiędzy serwerami systemu SCADA a sterownikami telemechaniki. Dodatkowo ilość przesyłanych informacji jest tak duża, że wymaga ona programów, które będą mogły bardzo szybko analizować i raportować wybrane kwestie dla odpowiednich użytkowników. Urządzenie Netcon100 Netcon100 jest zintegrowanym urządzeniem, przeznaczonym zwłaszcza do zarządzania stacjami SN/nN, łączącym w sobie wszystkie niezbędne funkcje, tzn.: - kontrolę sieci dystrybucyjnych i transformatorów w stacji, - zdalne i lokalne sterowanie łącznikami SN, - wykrywanie i lokalizację uszkodzeń - kierunkowe wskaźniki przepływu prądu zwarciowego międzyfazowego i doziemnego, - pomiaru jakości energii elektrycznej wg PN-EN 61000-4-30, - szeroki zakres funkcji teleinformatycznych. Netcon100 jest modułowym urządzeniem, które umożliwia zastosowanie 6 różnych kart, w tym 2 kart podstawowych: głównego procesora GW102 i modułu zasilania PSU 152. Pozostałe 4 karty służące do: sterowania, pomiarów, wykrywania prądów zakłóceniowych i modułu transmisji danych GPRS/3G, stosowane są w zależ[...]

Nowoczesne metody układania kabli elektroenergetycznych DOI:10.15199/74.2018.5.5


  Zmiany w różnych obszarach naszego życia są nieuniknione, wynikają z potrzeb, aspiracji lub z konieczności. W czasie, gdy stawiamy sobie wyzwanie zdecydowanego zwiększenia udziału linii kablowych w sieciach energetycznych średniego napięcia, w tym w obszarze leśnym, jesteśmy przekonani, że musi nastąpić również rewolucja w metodach układania kabli energetycznych. Przyczyny wdrażania innowacyjnych metod Odpowiedź na pytanie, dlaczego powinny nastąpić zmiany, można znaleźć w danych statystycznych "Rocznika Demograficznego 2017" oraz "Atlasu demograficznego Polski" wydanego w listopadzie 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny. W roku 2016 ludność w Polsce wynosiła 38 433 tys., w tym w wieku produkcyjnym 23 768 tys. Mediana wieku ludności wynosiła nieco ponad 40 lat. GUS przewiduje, że w 2030 r. będzie nas o ponad 1 mln mieszkańców mniej, czyli ok 37 185 tys. Z analizy wykresów można stwierdzić, że liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie niestety o ponad 2 mln, a mediana wieku ludności wzrośnie do ponad 46 lat. Brak pracowników oraz przewidywane zmiany w prawie pracy spowodują znaczne zwiększenie kosztów pracy. Pracownicy w sposób naturalny będą przesuwać się do segmentu usług najlepiej opłacanych. W związku z tym koszt pracy w zakresie usług budowlanych w energetyce będzie również szybko rosnąć i trend ten jest już nieodwracalny. W przyszłości nie tylko wysoki koszt, ale przede wszystkim brak wykwalifikowanych pracowników spowoduje, że będzie trzeba wprowadzać innowacyjne technologie, m.in. takie jak mechaniczne układanie kabli energetycznych metodą płużenia. Metoda płużenia - bariery do usunięcia Mechaniczne układanie kabli energetycznych metodą płużenia, czyli metodą bezwykopową, można podzielić na dwa rodzaje ze względu na wykorzystywane maszyny - metoda płużenia pługiem wibracyjnym i pługiem ciągnionym. Metody te stosowane z różnym powodzeniem w wielu krajach, w Polsce prawie w ogóle, z wyjątkiem instalacji dla farm[...]

 Strona 1