Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ BAGIŃSKI"

Badania eksperymentalne na stanowisku wyznaczania charakterystyk turbosprężarek DOI:10.15199/148.2017.6.14


  Prezentowane w artykule stanowisko powstało na potrzeby badań i rozwoju turbosprężarek [1, 2] pod względem optymalizacji przepływu z wykorzystaniem różnych technik wytwarzania wirników [3, 4]. W Zakładzie Diagnostyki i Dynamiki Turbin w IMP PAN prowadzone są prace [5 - 7] w kierunku rozwoju prototypowych maszyn przepływowych, takich jak mikroturbiny energetyczne, turbosprężarki i kompresory. Układ pomiarowy wraz z aplikacją monitorującą opracowano w oparciu o graficzne środowisko programowania LabView w wersji 2014 firmy National Instruments. Stanowisko badawcze W celu wyznaczania charakterystyk pracy turbosprężarek zaprojektowano stanowisko pomiarowe, pokazane na rys. 1. Rama stanowiska została zaprojektowana tak, aby w nieinwazyjny sposób demontować turbosprężarkę w ramach wymiany wirnika, bądź wymiany na inny obiekt badań. Na rys. 1 pokazano turbosprężarkę firmy Kaeser o ciśnieniu roboczym do 10 barów, zasilaną powietrzem. Obieg powietrzny oznaczono linią kropkowaną. Pompa widoczna na schemacie pompuje olej znajdujący się w zbiorniku i odpowiada za smarowanie łożysk turbosprężarki, by umożliwić jej pracę w normalnych warunkach i [...]

Analiza wytrzymałościowa tarczy wirnikowej turbogeneratora ORC o mocy 30 kWe z uwzględnieniem sił aerodynamicznych DOI:10.15199/148.2017.9.1


  Model tarczy wirnikowej Geometria tarczy wirnikowej została opracowana przez Zakład Turbin IMP PAN przy głównym założeniu, że będzie to prosta turbina jednostopniowa, promieniowo-osiowa [1]. Aby ograniczyć straty nadłopatkowe oraz siłę osiową działającą na łożyska, zaproponowano zastosowanie tarczy wirnikowej z osłoną, co zostało przedstawione na rys. 1. Jest to finalna geometria tarczy wirnikowej, sporządzona po przeprowadzeniu obliczeń przepływowych i optymalizacji przepływu. Nominalna prędkość obrotowa została ustalona na poziomie 15 000 obr./min. Analiza tarczy wirnikowej Opracowana geometria tarczy wirnika posłuży do obliczeń wytrzymałościowych danego elementu. W przypadku obliczeń jednostronnych FSI (Fluid-Structure Interaction) wirników maszyn przepływowych, stosuje się dwie główne metody analiz wytrzymałościowych. Pierwsza z nich polega na obliczeniu przepływu całej tarczy wirnikowej, a następnie przeniesieniu uzyskanych wartości na jedną łopatkę. Druga metoda polega na analizie przepływowej jednej z łopatek oraz przeniesieniu rozkładu ciśnień i temperatury na model całej tarczy wirnikowej. W artykule opisano zastosowanie drugiej metody.Model strukturalny łopatek tarczy wirnikowej W celu przeprowadzenia analizy strukturalnej trzeba przygotować geometrię łopatki. W przypadku "jedna łopatka - jedna łopatka[...]

Analiza wytrzymałościowa elementów wirujących z wykorzystaniem technologii skanowania 3D DOI:10.15199/148.2018.9.9


  Prezentowane w artykule analizy powstały w związku z potrzebą badań i rozwoju turbosprężarek [1] pod względem optymalizacji przepływu z wykorzystaniem różnych technik wytwarzania wirników [2, 3]. W Zakładzie Diagnostyki i Dynamiki Turbin w IMP PAN prowadzone są prace [4 - 6] w kierunku rozwoju prototypowych maszyn przepływowych, takich jak mikroturbiny energetyczne, turbosprężarki i kompresory. Wstępny model tarczy sprężarki Efektem skanowania 3D było otrzymanie chmury punktów, za pomocą której przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania (CAD/CAE) tworzy się model 3D. Model można wykonać za pomocą łączenia powierzchni między punktami, np. w programie do modelowania 3D Autodesk Inventor. Wykonany model zaimportowano do środowiska ANSYS WORKBENCH i wykonano jego dyskretyzację w celu zbadania niedokładności skanowania powierzchni rzeczywistej koła kompresora. Model tarczy wirnikowej zaprezentowano na rys. 1. Niedoskonałości powstałe podczas tworzenia siatki na surowym modelu (model niepoddany żadnym modyfikacjom) zaprezentowano na rys. 2. Największe wady siatki MES uwidoczniły się przy krawędziach łopatek. Widoczne błędy w tworzeniu siatki mogą być skutkiem niedoskonałości modelu geometrycznego Pozostałe błędy występujące na powierzchniach łopatek i tarczy wirnikowej zaprezentowano na rys. 3. Zła jakość siatki widocznej na[...]

 Strona 1