Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Strycharz"

Skuteczna eliminacja mostków cieplnych - łączniki balkonowe EBEA KP

Czytaj za darmo! »

Mostki cieplne są miejscami, przez które ciepło ucieka z budynku. Przyczyniają się do zwiększenia zużycia energii przeznaczonej na ogrzanie budynku, co za tym idzie, zwiększenia kosztówjego użytkowania. Mogą również powodować wykraplanie się wilgoci na powierzchni wewnętrznej ścian pomieszczeń, a w konsekwencji prowadzić do powstawania niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i zagrzybień. Najczęściej występują w miejscu przerwania warstwy izolacji przezwarstwę nieizolowaną, która posiada większy współczynnik przenikania ciepła,m.in.: balkony, loggie, attyki. FirmaBETOMAXPolska oferuje łączniki zbrojeniowe EBEAKP, które termicznie oddzielają te elementy od reszty budynku. Ich elementami składowymi są: - pręty zbrojeniowe przenoszą[...]

 Strona 1