Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Rak"

Kondensacja pary wodnej i jej skutki

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z EN ISO 13788:2001 "Transport wilgoci jest procesem bardzo złożonym, a znajomość mechanizmów transportu wilgoci, właściwości materiałów, warunków początkowych i brzegowych jest zwykle niewystarczająca, nieodpowiednia i podlegająca stale rozwojowi". Zobrazujemy to na przykładzie. Opis przypadku/problemu Na posadzce eksploatowanej hali magazynowej zaobserwowano wilgotne plamy. Woda skapywała z dachu, z okolic świetlików dachowych. Z relacji pracowników wynikało, że do przecieków dochodziło zazwyczaj po opadach deszczu lub śniegu, a także w czasie bezdeszczowym, gdy po kilku dniach z przymrozkami przychodziło ocieplenie. Ilość wody skapującej z dachu nie była duża, ale zagrażała materiałom składowanym w magazynie. Dlatego więc podjęto decyzję o jak najszybszym [...]

Wykorzystanie norm PN-EN do doboru materiałów pokryciowych

Czytaj za darmo! »

Innowacyjna działalność człowieka nie może być ograniczana i dlatego normy nie są obowiązkowe. Doskonale wyposażone laboratoria producentów w sposób ciągły przynoszą efekty w postaci nowych i udoskonalanych produktów. Równolegle w pracowniach wyższych uczelni rozwija się wiedza związana z fizyką budowli, pozwalająca coraz dokładniej rozpoznać wędrówkę wilgoci w przegrodzie. W efekcie powstają nowe produkty, a stare zyskują nowe właściwości fizykochemiczne i nowe zastosowanie. Takim przykładem są m.in. niewentylowane dachy płaskie z blach. Stały się one możliwe dzięki materiałom regulującym przepływ pary wodnej (paroizolacjom) o wskaźniku oporu dyfuzyjnego Sd przekraczającym 1500 m oraz izolacjom cieplnym, o właściwościach eliminujących konwekcję wilgoci. Pracując nad doborem warstw pokrycia dachowego, mamy możliwość wyboru spośród dużej liczby rozwiązań. Należy jednak uwzględnić wiele czynników, takich jak: ● rodzaj konstrukcji budynków i stropów oraz podłoża; ● obciążenie siłami wiatru (wysokość budynku), osiadaniem, wibracjami itp.; ● zewnętrzne i wewnętrzne warunki klimatyczne oraz cieplno- wilgotnościowe; ● uwarunkowania architektoniczne (estetyczne). Wymusza to na projektancie posiadanie wiedzy specjalistycznej. Nie jest ona jednak w stanie zapewnić dobrej i krótkiej drogi do wyboru optymalnych rozwiązań bez "map i przewodników". Takim bardzo dobrym przewodnikiem są Normy Europejskie, które są: ■ liberalne w zakresie wymagań; ■ nieobowiązkowe; z wyjątkiem wymagań, o których mowa w rozporządzeniuMinistra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm; ■ bardzo restrykcyjne pod względem metod badań. Pozwala to na porównywanie produktów różnych rodzajów i różnych producentów zlokalizowanych na terenie UE. Procedury związane z koniecznością oceny zgodności Istotnym elementem mechanizmu funkcjonowania Norm Europejskich jest ocena zgodności [...]

 Strona 1