Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MACIKOWSKI"

Badania stabilizatora samochodowego nowego typu DOI:10.15199/148.2018.1.4


  Stabilizator samochodowy mocowany jest w środkowej części na łożyskach promieniowych, a zagięte końce jego ramion połączone są z wahaczami lub kolumnami zawieszenia kół za pomocą wahliwych łączników [1]. Stabilizatory są stosowane na osi przedniej, tylnej lub na obu osiach. Typowy stabilizator jest prętem okrągłym lub rurą wykonaną ze stali sprężystej. Klasyczny (prętowy) stabilizator jest odpowiednio ukształtowanym drążkiem skrętnym o stałej, dobranej przez producenta do pojazdu, sztywności [2, 3]. Opracowana w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn PŁ koncepcja stabilizatora, który może zostać zastosowany zarówno na przedniej, jak i tylnej osi, jest chroniona zastrzeżeniem patentowym nr 2016P00954 FR. W opracowanym stabilizatorze zastosowano specjalną konstrukcję jego części środkowej (rys. 1), która składa się z pakietu co najmniej dwóch prętów 1 o przekroju poprzecznym prostokątnym lub zbliżonym do prostokątnego. Połączone są one w sposób trwały z ramionami, których kształt jest dostosowany do wolnej przestrzeni pomiędzy kierowanym kołem jezdnym z mechanizmem hamulca i elementami prowadzenia koła, w przypadku osi przedniej. Dla osi tylnej kształt ramion stabilizatora może być prostszy, gdyż koła niekierowane zapewniają większą przestrzeń pomiędzy kołem i elementami jego prowadzenia. Zwiększenie sztywności uzyskuje się przez rozginanie pakietu prętów. Urządzeniem realizującym rozginanie jest zamocowany na środku długości pakietu specjalnie skonstruowany mechanizm 2, napędzany silnikiem elektrycznym 3 lub innym urządzeniem. Pakiet prętów wraz z mechanizmem rozginającym, w zależności od warunków zabudowy w pojeździe, może być dowolnie ustawiony kątowo, obrócony wokół osi podłużnej pakietu, w stosunku do ramion stabilizatora. Stanowisko pomiarowe do badania sztywności skrętnej Stanowisko pomiarowe powinno zapewniać otrzymywanie powtarzalnych, łatwych do zapisywania i edytowania wyników badań. Ze względu na mnogość pró[...]

 Strona 1