Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"NATALIA SCHMIDT-POLOŃCZYK"

Obostrzenia dotyczące stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle polskich i światowych wymagań legislacyjnych DOI:10.15199/9.2017.1.7

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analiz możliwości stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle wybranych, najważniejszych, międzynarodowych i krajowych uwarunkowań legislacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe obostrzenia znajdują się w polskich aktach prawnych. Ponadto szczególnie interesujące są rozbieżności w pozostałych rozważanych dokumentach. Różnice te potwierdzają potrzebę przeanalizowania i precyzyjnego określenia warunków oraz parametrów tuneli drogowych, w których może być stosowany system wentylacji wzdłużnej.1. Wprowadzenie Tunele drogowe w polskich szlakach komunikacyjnych do niedawna stosowane były rzadko. Obecnie, wraz z modernizacją sieci dróg coraz powszechniej korzysta się z udogodnień, jakie one zapewniają. Środki bezpieczeństwa, w tym systemy wentylacji w tunelach drogowych, są istotnymi elementami wpływającymi zarówno na ochronę życia ludzi, jak i na sprawność ruchu, co w konsekwencji rzutuje na bezpieczeństwo komunikacji i rentowność transportu. Według obowiązującego w Polsce Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63/2000), prawidłowa wentylacja jest podstawą bezpiecznej eksploatacji tuneli komunikacyjnych. Powinna ona zapewniać przede wszystkim: " ‒ wymianę powietrza ‒ aby nie zostały przekroczone stężenia zanieczyszczeń zagrażające przebywającym w tunelu użytkownikom dróg, ‒ bezpieczeństwo i komfort jazdy ‒ przez usuwanie dymów ograniczających widoczność oraz regulowanie temperatury i ruchu powietrza"[25]. Jednym z możliwych sposobów przewietrzania tuneli drogowych jest wentylacja wzdłużna, w której, niezależnie od parametrów geometrycznych, powietrze płynie od wlotu do tuneli wzdłuż osi obiektu do wylotu. Wprowadzanie powietrza w ruch może następować w sposób na- Rys. 1. Sch[...]

 Strona 1