Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Dziedzic"

Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. I DOI:


  W pierwszej części Autor przedstawia czynniki jakościowe, które można oceniać jako elementy wpływające korzystnie na stan i kierunki zmian społeczno-gospodarczych współczesnego świata, a jakie związane są ściśle z funkcjonowaniem transportu lotniczego. W części drugiej zaprezentowana jest analiza wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI wieku. W kolejnej części odwołano się, do niektórych zagadnień związanych z produkcją i użytkowaniem samolotów komunikacyjnych, a także z perspektywami przewozowymi na rynku lotniczym. W końcowym fragmencie dokonane jest porównanie tempa zmian światowej gospodarki ze zmianami wybranych parametrów rynku lotniczego. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych. Słowa kluczowe - transport lotniczy, rynek lotniczy, przewozy lotnicze, rozwój społeczno-gospodarczy, stymulator rozwoju, produkt krajowy brutto. Abstract: In the first part the author presents quality factors, which can be evaluated as elements favourably influencing conditions and directions of social and economical changes of contemporary world. They are closely related to air transport. In the second part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. Next parts refer to some questions connected with production and use of passenger planes as well as to transport perspectives on the aviation market. In the final fragment author performs the comparison of pace of world economic changes and changes of selected aviation market parameters. The author advances the thesis t[...]

Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. II DOI:


  W części drugiej zaprezentowana jest analiza wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI w. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych. Słowa kluczowe: transport lotniczy, rynek lotniczy, przewozy lotnicze, rozwój społeczno-gospodarczy, stymulator rozwoju, produkt krajowy brutto. Abstract: In the second part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong that its role in the world economics strengthened. This thesis found partially confirmation in analytic data but the influence of quality factors determines a stimulating role of air transport in the social and economical development. Key words: Air transport, aviation market, social and economical development, development stimulus, gross domestic product.Odmiennie od przewozów pasażerskich przedstawia się sytuacja w lotniczym cargo. IATA szacuje, że w 2015 r. linie lotnicze obsłużyły 51,3 mln t i - 20,9 mln t więcej niż w 2000 r., co dało wzrost o 68,8%, a więc zaledwie o 3,8 p.p. powyżej wzrostu przewozów morskich i daleko mniej niż wyniosła dynamika przewozów pasażerskich.1 Istotne są także perspektywy w średnim okresie. IATA prognozuje, że wzrost przewozów w okresie 2016-2019 ukształtuje się średniorocznie na poziomie 5,4% (licząc w RPK), a przewozy na trasach międzynarodowych będą rosły nawet w tempie o 0,1 pp. wyższym. 2 Tym samym utrzymany będzie wieloletni trend wzrostu tego segmentu[...]

Francusko-rumuńskie czary-mary DOI:


  Trzecia wersja Twingo - malucha Renault - zaskakuje. Z silnikiem z tyłu, ale bez bagażnika z przodu. Klasyczny hatchback, ale o wzroście prawie jak crossover, który potrafi zawracać niemal w miejscu. Najdziwniejszy maluch ostatnich lat.Od modelu poprzedniej generacji nowe Twingo jest krótsze o 10 cm, a mimo to ma znacznie przestronniejsze wnętrze. MALUCH - NIE MALUCH Częściowo dlatego, że zwiększono rozstaw osi (o 13 cm), dzięki temu oś przednią od tylnej dzieli aż 249 cm. Drugim zabiegiem, który pozwolił powiększyć kabinę, jest podzielenie wspólnej przestrzeni między bagażnik i silnik, które znajdują się z tyłu nadwozia. Z przodu zostały chłodnice, układ kierowniczy, akumulator i zbiorniki z płynami do poszczególnych układów. Silnik z osprzętem trafił między tylną oś a bagażnik. Kabina jest obszerna, bo przeznaczono na nią 80% długości auta. Fotele kierowcy i pasażera zamontowano wysoko, co w połączeniu z dobrze przeszklonym wnętrzem daje bardzo dobrą widoczność do przodu i na boki. Z tyłu jest gorzej, ale mniej doświadczeni kierowcy mogą wesprzeć się czujnikami cofania, a nawet kamerą. Na tylnej kanapie, na którą wsiada się po otwarciu drzwi klamką ukrytą w słupku, miejsca jest pod dostatkiem. Mimo że podłoga bagażnika znajduje się na wysokości 80 cm, da się tam wcisnąć sporo bagażu, a szerokość przestrzeni bagażowej wynosi aż 100 cm. Radioodtwarzacz nie ma czytnika CD, za to ma wejście USB i uchwyt na smartfona, który może pełnić funkcję ekranu komputera pokładowego, nawigacji, a nawet obrotomierza, wystarczy ściągnąć na smartfona darmową aplikację R & Go. Auto napędzane jest benzynowymi silnikami: 3-cylindrowym SCe o pojemności 1 dm3 i turbodoładowanym 0.9 TCe o mocy 66,19 kW. Są to jedyne jednostki wchodzące w skład oferty francuskiego malucha. 51,48 kW i 91 Nm momentu obrotowego wystarczają do poruszania się po mieście. W standardzie jest ABS, ASR, ESP i 4 poduszki powietrzne. W teście samochodzik 1.0[...]

Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. III DOI:


  Zaprezentowano analizę wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI w. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych. Słowa kluczowe: transport lotniczy, rynek lotniczy, przewozy lotnicze, rozwój społeczno-gospodarczy, stymulator rozwoju, produkt krajowy brutto. Abstract: In this part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong that its role in the world economics strengthened. This thesis found partially confirmation in analytic data but the influence of quality factors determines a stimulating role of air transport in the social and economical development. Key words: Air transport, aviation market, social and economical development, development stimulus, gross domestic product.PRODUKCJA SAMOLOTÓW I PERSPEKTYWY PRZEWOZOWE Rozpatrując znaczenie transportu lotniczego, nie możemy zapominać o sferze produkcji samolotów i jej efektach społeczno- gospodarczych, a szerzej cywilizacyjnych. W takim ujęciu pominąć należy produkcję samolotów sportowych, treningowych, szkoleniowych i innych aparatów latających nie służących ze swojej istoty transportowi. Z innych względów autor pomija lotnictwo sanitarne i generalnie śmigłowce, a także z jeszcze innych, produkcję tzw. business jets. Wprawdzie ten ostatni segment stanowi intratne źródło przychodów dla producentów i ważną część operacji [...]

 Strona 1