Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ SZUMMER"

Zastosowania wodnej baterii galwanicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dwa zgłoszone w Urzędzie Patentowym wynalazki autorów (P 383218 i P 383428): niezależną energetycznie i bezobsługową boję z diodami migającymi oraz - stosowaną w miejscach, gdzie nie ma sieci elektrycznej - ładowarkę zasilającą różne urządzenia elektryczne, np. telefony komórkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, golarki, laptopy. w obu wynalazkach wykorzystano wodną baterię gal[...]

Projekt wodnej galwanicznej ładowarki akumulatorka

Czytaj za darmo! »

W oparciu o wcześniejszy artykuł 1) i badanie modelowe sporządzono projekt ładowarki o mocy 0,3 W, zainstalowanej w wodzie o temperaturze 70oC, doładowującej akumulatorek o napięciu 3 V. Pokazana na rysunku 1 bateria składa się z pięciu połączonych równolegle celek, z których każda owinięta jest folią izolacyjną w taki sposób, że możliwy jest swobodny przepływ wody przez celkę. Natomiast ce[...]

Jeszcze o wodnej galwanicznej ładowarce akumulatorów

Czytaj za darmo! »

Nawiązując do dwóch wcześniejszych artykułów [1, 2] i opierając się na wynikach pomiarów, zaproponowano ulepszoną wersję wodnej, galwanicznej ładowarki zainstalowanej w gorącej wodzie geotermalnej lub w kolektorze słonecznym do podgrzewania wody. W omawianym niżej przykładzie ładowarki elektrolitem jest podgrzana woda wodociągowa, co dodatkowo sprawia, że urządzenie to może być z powodzeniem stosowane jako pomoc dydaktyczna. Bateria Pojedynczą celkę stanowią elektrody zanurzone w oddzielnym pojemniku. Pokazane na rysunku 1 elektrody składają się z owiniętej siatką z włókna szklanego dwupłytkowej elektrody cynkowej i obejmującej ją trzypłytkowej elektrody miedzianej. Celka wytwarza napięcie 0,9 V. Dla uzyskania wymaganego napięcia bateria składa się z odpowiedniej liczby celek[...]

Szkolna wodna bateria galwaniczna

Czytaj za darmo! »

W nawiązaniu do artykułów [1, 2], w których przedstawiono wodną baterię galwaniczną jako ładowarkę akumulatorków, zaproponowano tę baterię jako pomoc dydaktyczną. Zamiast wstępu cytujemy opinię dr Elżbiety Zawistowskiej - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie: "Wodna bateria galwaniczna powinna być standardowym wyposażeniem szkolnego laboratorium". Ogniwo W wodzie wodociągowej - wskutek autodysocjacji oraz obecności domieszek - znajdują się jony. Siła elektromotoryczna w ogniwie jest intensyfikowana w wyniku cyklicznego zanurzania i wynurzania elektrod: dodatniej miedzianej i ujemnej cynkowej. Zanurzanie powoduje zwiększenie dopływu [...]

Tłumik hałasu wytwarzanego przez upusty pary w elektrowni


  Idea tłumika polega na zastosowaniu kaskady stopni - na rys. 1 jest ich pięć - rozprężających gaz, w tym przypadku przegrzaną parę wodną, z tym że spełnione są warunki: - w całym tłumiku przepływ jest poddźwiękowy, w przeciwnym wypadku występują wywołujące drgania i dodatkowy hałas - fale uderzeniowe, - prędkość przepływu we wszystkich stopniach oprócz ostatniego jest możliwie duża - chodzi o zmniejszenie gabarytów tłumika, - prędkość przepływu w ostatnim stopniu jest możliwie mała i zwrócona do osi tłumika, - wyloty wszystkich stopni są odpowiednio podzielone, - wypływ ze stopnia nie trafia we wlot stopnia następnego, - wylot tłumika jest w miarę możliwości znacznie większy od wylotu ostatniego stopnia.Tłumik trójstopniowy Naj[...]

Nowe urządzenia przepływowe dla elektrowni cieplnej - dodatkowa instalacja zimowa dla chłodni kominowej DOI:10.15199/74.2015.1.6


  Chłodnia kominowa ma specjalną instalację - nazywaną zimową, zapobiegającą oblodzeniu wlotu powietrza i zraszalnika, przy czym są dwa rodzaje tej instalacji (rys. 1). Do instalacji natryskowej doprowadza się do 20% obciążenia hydraulicznego, do kurtynowej - do 40% [1]. Okazuje się jednak, że przy dostatecznie niskiej temperaturze powietrza atmosferycznego i małym obciążeniu cieplnym następuje oblodzenie obrzeża zraszalnika, co prowadzi do jego uszkodzenia. Temu procesowi ma zapobiegać dodatkowa instalacja wyposażona w kurtynę wodną o wyjątkowo wysokim stopniu rozpylenia (rys. 2). Kurtyna wodna składa się z różnych elementów, przedstawionych na rys. 3 i 4. E[...]

Wytyczne do projektu tłumika hałasu wytwarzanego przez upust pary w elektrowni DOI:10.15199/74.2015.8.4


  Zasada działania tłumika hałasu polega na zastosowaniu kaskady stopni rozprężających gaz do ciśnienia otoczenia [1]. W kaskadzie przepływ jest poddźwiękowy, gdyż w przepływie naddźwiękowym występują fale uderzeniowe wytwarzające dodatkowy hałas. Z wyjątkiem stopnia ostatniego, prędkość przepływu jest możliwie duża - chodzi o zmniejszenie liczby stopni i gabarytów tłumika. W stopniu ostatnim jest ona możliwie mała - chodzi o wyciszenie hałaśliwego strumienia swobodnego. W przypadku płynu nieściśliwego, tj. cieczy i gazu poruszającego się dostatecznie wolno, operuje się wydatkiem w metrach sześciennych na sekundę, w przypadku gazu - strumieniem masy w kilogramach na sekundę. W artykule rozpatrzono oddzielnie tłumiki o małym i dużym strumieniu masy. Dodatek zawiera wyodrębnione wiadomości z dynamiki gazów [2]. Kaskada dwustopniowa Na rys. 1 w stopniu pierwszym gaz wypływa odśrodkowo i rozpędza się w obsza[...]

Nowy sposób odtleniania wody w elektrowni cieplnej


  Rozpuszczony w kotłowej wodzie zasilającej tlen przyspiesza korozję kotła i rurociągów. Ilość tlenu należy zmniejszyć i czyni się to w sposób chemiczny, np. za pomocą siarczynu sodowego lub przez podgrzewanie wody za pomocą bezpośredniego wtrysku do niej przegrzanej pary wodnej. Pierwszy sposób jest kosztowny, drugi wymaga zastosowania skomplikowanego systemu iniektorowego. Przedmiotem artykułu jest sposób drugi, w którym zamiast iniektorów zastosowano specjalnie do tego celu zaprojektowane atomizery naddźwiękowe [1] i generatory kropel o stałej średnicy. Sposób polega na rozpyleniu za pomocą przegrzanej pary wodnej małej części p[...]

 Strona 1