Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Słyk"

Beton ery bitów. Projektowanie i realizacja w dobie społeczeństwa informacyjnego DOI:10.15199/33.2017.09.14


  We współczesnych realizacjach architektonicznych beton wykorzystywany jest do fundamentowania, wznoszenia konstrukcji, tworzenia ścian, stropów, klatek schodowych i innych elementów budynku. Na tym jednak nie koniec. Wszechstronne właściwości tworzywa pozwalają stosować je jako izolacje, lekkie wypełnienie, a także jako detal czy wręcz - dekorację formowaną pod kątem indywidualnych potrzeb inwestora czy wrażliwości twórcy. W katalogach producentów i w tekstach opisujących budynki znajdujemy deklaracje oznajmiające nowatorstwo i unikatowość stosowanej technologii. Jest to tylko część prawdy. Przed przystąpieniem do analizy najnowszych osiągnięć oraz przed spojrzeniem w przyszłość betonu chciałbym przedstawić argumenty świadczące o tym, że istota zainteresowania architektów betonem wynika z jego: trwałości, odporności na wilgoć, a przede wszystkim - możliwości formowania w stanie półpłynnym. Geneza zainteresowania betonem i technikami jego kształtowania Dzisiejszy beton kojarzony jest z cementem portlandzkim, wynalazkiem Josepha Aspdina, który pod nazwą: An improvement in the mode of producing an artificial stone został opatentowany wraz ze specyfikacją w 1824 r. Nie bez powoduAspdin używa terminu usprawnienie. Swój wynalazek sytuuje w kategorii materiałów konkurujących z cementem romańskim opatentowanymwcześniej przez Jamesa Parkera w 1796 r. [4]. Prawdziwe źródła zainteresowania spoiwami twardniejącymi w kontakcie z wodą są jednak znacznie starsze. Witruwiusz w szóstym rozdziale drugiej księgi O Architekturze opisuje cechy pyłu puteolańskiego i carbunculusu [7] i choć błądzi w rozważaniach na temat uzasadnienia ich cech chemicznych, to dobrze zna praktyczne zastosowanie. Rzymianie korzystali z dwóch źródeł spoiwa do opus cementicum: kalcynowanej glinki kaolinowej oraz kalcynowanego pyłu wulkanicznego [1]. Dzięki łatwości użycia materiału przyjmującego kształt szalunku byli w stanie realizować kopuły [...]

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej DOI:10.15199/33.2018.04.44


  Wsemestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 z inicjatywy dziekanaWydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, z czynnym wsparciem dziekanów Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania, wdrożono „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM” (mpiBIM). Studenci z pięciu wymienionych wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, których zadaniem było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach skoordynowanego działania zespołowego. Narzędziem koordynacji był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu. Po uzyskaniu wytycznych i wymagań inwestorskich, studenci uzgodnili zasady[...]

 Strona 1