Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Bartkiewicz"

"Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie"

Czytaj za darmo! »

8 maja 2008 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się Konferencja naukowo - techniczna "Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie". Organizatorem konferencji był Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej.Założeniem organizatorów było stworzenie miejsca wymiany informacji i poglądów między specjalistami. Dlatego zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele świat[...]

Międzynarodowe studia wspomagające wdrożenie Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono założenia i pierwsze doświadczenia z wdrożeń międzynarodowego Projektu IDES-EDU mającego na celu opracowanie nowoczesnego programu studiów w dziedzinie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji zapewniających uzyskanie kwalifikacji do pracy w kros-dyscyplinarnych zespołach projektowych. Partnerem projektu jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).Praktyczne zastosowanie interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz spełnienie podwyższonych wymagań dotyczących oszczędności energii w budynkach wymaga od projektantów i wykonawców pogłębionej wiedzy i dużych umiejętności. Tym istotniejsze stało się kształcenie w zakresie systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa w nowoczesnych budynkach, obejmujące efektywne wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce. Ma to szczególne znaczenie w kontekście nadchodzących zmian w budownictwie wynikających z konieczności wdrożenia Dyrektywy 2010/31/WE (EPBD). I właśnie dlatego dostęp do odpowiedniej wiedzy był podstawą stworzenia projektu kształcenia na poziomie magisterskim oraz studiów podyplomowych, a także szkoleń dla branży budowlanej w zakresie interdyscyplinarnej współpracy zespołów zmierzających do wdrożenia zasad Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków -"Master and Post Graduate education and training in multidisciplinary teams implementing EPBD and beyond (IDES-EDU)". Podstawą projektu było skoordynowanie działań edukacyjnych obejmujących projektowanie zintegrowane [...]

Monitorowanie pracy systemów HVAC - Europejski Projekt iSERV cmb

Czytaj za darmo! »

Cennym uzupełnieniem dyskusji o efektywności energetycznej systemów HVAC jest realizowany w całej Europie, w tym także w Polsce, Projekt iSERVcmb. Zadaniem tego projektu jest wspomaganie wdrożenia Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) poprzez udostępnienie systemu rejestracji i zdalnego monitorowania zużycia energii elektrycznej przez systemy wentylacji i klimatyzacji. Projekt iSERVcmb z budżetem przekraczającym 3 miliony Euro jest jednym z największych projektów współfinansowanych[...]

Seminarium Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS

Czytaj za darmo! »

25 października 2013 r. w Warszawie odbyło się otwarte seminarium "Wyzwania", którego organizatorem była Sekcja Główna Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Seminarium miało charakter spotkania roboczego, podczas którego poruszono zagadnienia, z którymi w najbliższym czasie będzie musiała zmierzyć się branża COW. Celem seminarium było przedstawienie dotychczasowych prac SG oraz wytyczenie kierunku działań w najbliższym czasie. W wyniku dyskusji w grupie ekspertów zweryfikowano plany oraz uzupełniono je o kolejne zagadnienia ważne dla środowiska inżynierskiego. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Sekretarza Generalnego PZITS - Mieczysława Więcaszka, który przedstawił aktualne działania reformują[...]

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej DOI:10.15199/33.2018.04.44


  Wsemestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 z inicjatywy dziekanaWydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, z czynnym wsparciem dziekanów Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania, wdrożono „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM” (mpiBIM). Studenci z pięciu wymienionych wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, których zadaniem było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach skoordynowanego działania zespołowego. Narzędziem koordynacji był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu. Po uzyskaniu wytycznych i wymagań inwestorskich, studenci uzgodnili zasady[...]

 Strona 1