Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Szafran"

Wpływ rodzaju skratowania wież na ich nośność i mechanizm zniszczenia DOI:10.15199/33.2018.04.38


  Telekomunikacyjną konstrukcję wsporczą [3, 5]można zdefiniować jako obiekt, który został wybudowany specjalnie po to, aby umożliwić montaż sprzętu telekomunikacyjnego w postaci anten sektorowych, anten radioliniowych, modułów radiowych itp., bądź też jako zestaw elementów konstrukcyjnych pozwalających na instalację takiego wyposażenia, które na stałe związane jest z inną budowlą, np. budynkiem wysokim, kominem lub pylonem reklamowym. Koncentrując się na wieżach wolno stojących, należy stwierdzić, że duża liczba powstających tego typu konstrukcji umożliwia ich optymalizację [4]. Z punktu widzenia wymagań inwestorów stosuje się w zasadzie jedno kryterium - minimalnej masy własnej konstrukcji, która w sposób oczywisty przekłada się na aspekty ekonomiczne inwestycji. Celemprojektantów tych specyficznych obiektów budowlanych jest, poza spełnieniem wymagań inwestorskich, dążenie do tego, by konstrukcja spełniała wymagania stanu granicznego nośności oraz użytkowalności. Z obserwacji stalowych kratowych wież telekomunikacyjnych wynika, żeminimalnąmasę osiąga sięm.in. przez stosowanie okrągłych elementów rurowych, ominimalnej wymaganej grubości ścianek, ze skokową redukcją ku górze wieży oraz minimalizowanie ich smukłości za pomocą wyboru odpowiedniego typu skratowania ścian, a t[...]

 Strona 1