Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rajmund Ignatowicz"

Zagrożenie awaryjne den stalowych zbiorników walcowych opartych na fundamentach pierścieniowych DOI:10.15199/33.2018.04.29


  Stalowe zbiorniki walcowe o osi pionowej, przeznaczone do magazynowania różnych cieczy i roztworów, wznoszone są m.in. w przemyśle naftowym. Ich fundamenty wykonuje się często jako warstwowo-gruntowe, a w wielu przypadkach jako żelbetowe fundamenty pierścieniowe pod płaszczem zbiornika z zagęszczonym podłożem piaskowo- żwirowym wewnątrz fundamentu (rysunek 1). Długotrwała eksploatacja zbiornika z fundamentem pierścieniowym może prowadzić do znacznej różnicy osiadania stalowego dna w rejonie pierścieniowego fundamentu i w środkowej części dna. Osiadanie den w postaci regularnej niecki (rysunek 2) lub nieregularnych wgłębień może wynosić nawet kilkadziesiąt centymetrów. W takich przypadkach powstają znaczne naprężenia w blachach dna i w dolnej części płaszcza, co skutkować może awarią zbiorników. Przypadki i skutki awarii opisano m.in. w [1, 2], a zaawansowane analizy wpływu osiadania den zbiorników na stan naprężeń w dnach i płaszczach w [3]. Zastosowanie pierścieniowego fundamentu pod zbiornikiem wywołać może niekorzystny stan naprężeń w blasze dna bezpośrednio nad wewnętrzną krawędzią fundamentu (punkt 2 na rysunkach 3, 4), nawet w przypadku niezbyt dużego regularnego osiadania f podłoża gruntowego (rysunek 2). Na tej krawędzi fundamentu występuje częściowe oparcie blachy dna i jej przeginanie plastyczne w przypadku naturalnych cyklicznych zmian stanu napełnienia zbiornika, powodujących zmianę osiadania podłoża w zakresie sprężystym. Analizy stanu wytężenia dna w tej strefie zaprezentowano na przykładzie awarii dna zbiornika, którego geometrię przedstawiono na rysunku 1. Mimo że 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego *) Adres do korespondencji: hotala@hesko.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wyniki analiz stanu odkształceń i naprężeń w stalowych d[...]

 Strona 1