Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Yuriy Famulyak"

Wpływ niekonwencjonalnego zbrojenia na wytrzymałość pianobetonu nieautoklawizowanego DOI:10.15199/33.2018.05.05


  wody 1) Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,Wydział Budownictwa iArchitektury 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: justynas@utp.edu.pl Streszczenie. Betony komórkowe, a przede wszystkim pianobetony ulegają dość gwałtownie zniszczeniu bez widocznych odkształceń, gdy obciążenia zewnętrzne osiągają wartości krytyczne. Warunkiem bezpiecznego i niezawodnego stosowania pianobetonu w budownictwie może być zwiększenie jego wytrzymałości przy działaniu statycznych krótkotrwałych i długotrwałych obciążeń. W artykule zaproponowano sposób zwiększenia wytrzymałości pianobetonu nieautoklawizowanego, wykorzystując do tego celu dodatki materiałów odpadowych. Słowa kluczowe: pianobeton; niekonwencjonalne zbrojenie; wytrzymałość; ściskanie. Abstract. When the marginal loads are reached, all of alveolar concrete, included foam concrete, are destroyed without previous deformations. So, the main condition for the safe and reliable foam concrete use in the structures elements is to increase its strength characteristics for short and long loads. In this article are proposes one of the methods of increasing the strength of non-autoclave foam concrete making use of secondary waste. Keywords: foam concrete; unconventional types of reinforcement; strength, compression. DOI: 10.15199/33.2018.05.05 (Doniesienie naukowe) Wpływ niekonwencjonalnego zbrojenia na wytrzymałość pianobetonu nieautoklawizowanego The influence of unconventional reinforcement on the strength of non-autoclave foam concrete dr inż. Yuriy Famulyak1) prof. dr hab. Mykhaylo Delyavskyy2) dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka2)*) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodn[...]

 Strona 1