Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Hebda"

Badanie charakterystyki spalania materiałów wysokoenergetycznych w laboratoryjnym silniku rakietowym przystosowanym do badań próbek węgla kamiennego DOI:10.15199/62.2018.7.6


  Opracowanie skutecznej metody pozyskiwania metanu z pokładów węgla CBM (coalbed methane) korzystnie wpłynęłoby na 97/7(2018) 1065 Dr inż. Zenon WILK w roku 1983 ukończył studia z zakresu przetwarzania i użytkowania energii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest adiunktem i kierownikiem Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie. Specjalność - technologia materiałów wybuchowych, mechanika i modelowanie zagadnień wybuchu, szczególnie zjawiska kumulacji. Mgr inż. Antoni FRODYMA ukończył studia z zakresu wiertnictwa naftowego na AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest kierownikiem Zakładu Techniki Strzelniczej w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym. Specjalność - zagadnienia wykorzystania materiałów wybuchowych w pracach udostępniających, specjalnych i ratunkowych w otworach wiertniczych, w tym konstrukcje nowych urządzeń strzałowych i technologie ich stosowania. (i) bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią (metan z powietrzem w odpowiednim stężeniu tworzy mieszaninę wybuchową)1), (ii) stan środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie jego emisji do atmosfery2), oraz (iii) bilans energetyczny podmiotu eksploatującego ten surowiec3). Występowanie złóż metanu pokładów węgla w Polsce związane jest głównie z utworami karbonu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW)4). Zgodnie z bilansem złóż kopalin opracowanym w 2016 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny5) zasoby bilansowe metanu pokładu węgla w GZW dla 60 udokumentowanych złóż wynosiły 90,7 mld m3, z czego zasoby przemysłowe dla 27 złóż stanowiły 5,8 mld m3. CBM zalicza się do niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, które ze względu na bardzo niską przepuszczalność wymagają specjalnych metod udostępniania6). Złoża niekonwencjonalne nie były w przeszłości komercyjnie eksploatowane ze względu na brak odpowi[...]

 Strona 1